Helgens båtopptak er unnagjort. En fornøyd opplagssjef rapporterer om flott innsats fra samtlige og et opptak het uten uhell av noe slag. Godt jobbet!

Opptak 2023

Årets båtopptak er fredag 20.10 og lørdag 21.10.
I år er det totalt 66 båter som ønsker å komme på land.
Trykk på lenken under for å se  opptakslistene.

05.10.2023

Bryggekart vinter

Bryggekart for opplag vinter 2023-24 er publisert i dag.
Vi ber om at samtlige orienterer seg om opplagsstatus og hvor båten evt. skal flyttes - og retter seg etter de datofrister som er satt.

05.10.2023

Ledige bryggeplasser

De ledige plassene vi hadde er nå tildelt, men sett deg gjerne på vår venteliste for bryggeplass. Søknadsskjema for medlemskap/bryggeplass finner du ved å klikke på lenken under

03.07.23

Vær snill å hente flatskjermen din !

Denne skjermen plukket BIR ut av en av søppelkontainerne våre.
Så derfor: Til deg som kvittet deg med flatskjermen din i båtlagets kontainer- vær snill å hent den snarest og gjør som du skulle gjort - kjør den til mottak for elektrisk avfall.
Da sparer du oss i alle fall for bryet med å finne ut hvem du er via kameraovervåkingen. 


28.09.23

Det begynner å ta form
Arbeidene i veien ned til havnen har pågått en stund, og er blitt mer omfattende enn det i utgangspunktet skulle bli. Å fundamentere steinmuren ble mer omfattende, og når BKK skulle legge høyspent i veien i tillegg til dem som drev med utvidelsen ble prosjektet plutselig større enn vi hadde blitt forespeilet.
Uansett, nå er gråsteinsmuren ferdig bortsett fra at det skal støpes murkant på toppen av den. Samtidig er de begynt å fylle på masse for å forme den endelige veiprofilen. Deretter skal vår øvre parkeringsplass utvides noe samt at nedkjørselen til havnen, ved bommen, skal endres noe.   

27.09.23

Lyskasterne er skjermet

Samtlige lyskastere i havnen er nå justert og har fått påmontert skjerm. 
Noen naboer reagerte da vi byttet ut de gamle glødelampe-lyskasterne med  LED-lyskastere. Led-lyskasterne gir et betydelig hvitere lys som noen fant sjenerende. Vi justerte da ned lyskasterne som sendte lys utover bryggene.
Nå har vi nok en gang justert lyskasterne og i tillegg satt skjermer på disse for å dempe det hvite lyset fra led-pærene.


22.09.23

Gjør det skriftlig
Alle henvendelser til styret bør gjøres skriftlig - helst pr-epost. Dette er en ryddig måte å gjøre det på for alle parter. 
Båtlaget har ingen ansatte - kun tillitsvalgte som utfører vervene i fritiden sin, men innimellom kan det bli for mange SMS'er og telefoner, spesielt på kveldstid.

Om henvendelsen gjelder forhold som ikke kan vente - bruk selvsagt telefon.

Forespørsler og henvendelser gitt på "bryggekanten" eller når man sitter i bilen har dessuten en lei tendens til å gå i glemmeboken. 

Når du sender en e-post er det fint om du i emnefeltet først skriver den styrekontakt du ønsker kontakt med og deretter emne.

Eksempel: Havnesjef - spørsmål om bytte av bryggeplass. 
Dette gjør det hele mye lettere for oss
- e-post adressen til båtlaget: post@eidsvag-batlag.no

Hvem som skal kontaktes om hva -finner du her.

Flytting av høyspent
Grunnet planlagt utvidelse av eidsvågsveien må BKK flytte diverse kabler, bla høyspent. BKK ønsker å legge kablene over vårt område foran klubbhuset (se stiplet rød linje på tegning) og opp i bakken mot vaktboden.
Styret har ikke akseptert dette trase'valget da det vil sette store begrensninger på våre egne eventuelle fremtidige tiltak eller ønsker for havnen.

Styret kommer på til å be om at BKK kommer med annet forslag til trassevalg - fortrinnsvis i terrenget bak klubbhuset.  
BKK har nå akseptert våre innsigelser og flyttet trasseen til terrenget bak klubbhuset som vist på illustrasjonen.

08.08.23 - oppdatert 07.09.23

Og som om det ikke var nok anleggsvirksomhet ...
Nede i havnen holder Multiconsult nå på med grunnboringer for å få fakta om grunnforholdene, dybder til fjell, dybde på løsmasser, mudder mm.
Arbeidet har vært planlagt lenge for å i første omgang finne metode for å stabilisere den delen av kaiområdet der det har vært registrert en viss utglidning samt å ha et godt grunnlag for en eventuell fremtidig heving av kaifronten og det øvrige dekket i havnen.  
Grunnboringen i havnen er nå ferdig og rapport er forventet.
31.07.23 - oppdatert 3.08.23

Arbeider på vegen til havnen - begrenset parkering
På vegen ned til havnen er det nå igangsatt anleggsvirksomhet. 
Vegen skal utvides noe og utkjørsel mot hovedveien skal endres (se skisse). Det skal bla bygges ny gråsteinsmur på utsiden av eksisterende mur. Vi må anta at anleggsperioden vil vare i juli og august.

I tillegg skal entreprenøren utvide våre parkeringsplasser noe i bakkant, samt endre litt på nedkjørselen til havnen. Det vil si at det i korte prioder blir begrenset tilgang til havnen, og at man i hele anleggsperioden må regne p-plassene på øvre parkeringsplass som utilgjengelige!

oppdatert 13.07.23

Parkering og oblat

Vi registrerer at det er mange biler som står parkert i havnen uten oblat i frontruten. Om du mangler oblat - ta kontakt med oss.
Vi minner også om at hvert medlem har anledning til å parkere én bil på båtlagets oppmerkede parkeringsplasser på øvre eller nedre parkeringsplass. Bilen skal ha båtlagets parkeringsoblat lett synlig i frontruten. Parkerte biler uten godkjent parkeringskort/oblat risikerer bot eller borttauing for eiers regning.
Gjester skal henvises til offentlig parkeringsplass.

08.06.2023

Vannslanger uten strålerør

Vi har nå hengt ut vannslanger på alle bryggene, men strålerør mangler enda på noen av slangene. Disse vil selvsagt bli montert, da slange med strålemunnstykke også er en viktig del av brannberedskapen i havnen.
I fjor forsvant dessverre mange strålerør, og det finnes kanskje flere forklaringer til dette. En av dem er at man stenger for vannet på strålerøret i stedet for med kranen. Om det da er sol vil vannet i slangen varmes opp, trykket øker og strålemunnstykket skytes av slangen og havner gjerne i sjøen.
Derfor: Steng vannet med kranen - la strålemunnstykket stå åpent


12.04.2023

Bryggeportene skal være lukket
Vi har desverre sett en økende tendens til at våre medlemmer setter portene til bryggene i åpen stilling - spesielt på A-B bryggen.

Vi har ikke anskaffet kostbare porter uten grunn - og de skal lukkes. Det er ingen unnskyldning for ikke å lukke den at den stod åpen når du kom. Unntaket er ved av- eller pålessing og du er i umiddelbar nærhet til porten.
Uansett. Regelen er at portene skal lukkes! 

Bruk skjemaene
Gjennom sesongene er en del som av forskjellige årsaker sier opp medlemskapet / bryggeplassen. Ofte kommer denne i en enkel e-post. Dette er dessverre ikke tilstrekkelig. 

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss. 
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene. 
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene


Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandringav dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap..


Her finner dude skjema vi bruker. Skal du søke om medlemskap/bryggeplass se her.