fra havnen

Noen urolige døgn er over

Vi har fått en forsmak på høstens værmessige luner. Onsdag kveld fikk vi sydvestlig vind med veldig kraftige vindkast. Vognene i havnen rullet bortover betongen og festet på en utrigger inne på e-bryggen ble revet i stykker. Skaden ble reparert fredag morgen.

Fredag ettermiddag var det ny runde med vind. Da fra nordvest og var nok i perioder opp i en sterk kuling i havnen. Gjennom natten var havnen urolig og innimellom kraftige vindkast og massivt nedbør. På et par båter røk fortøyninger og en del båter ble gjennom natten strammet opp.

Selv om været nå lørdag er mer behagelig, har de fleste fortøyningene nå fått mye julig og bør sjekkes og kanskje byttes ut. 

Vi la også merke til at en del av dere var ute på bryggene i ruskeværet tilsynelatende uten flyteutstyr. Vi minner derfor om at det på dager med vind/sjø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg.  

Bruk vesten!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller boden og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Innendørs lagring av båten?

Vi har fått en henvendelse fra eier av en låve i Vinddalen. Han har plass til å lagre noen båter innendørs i vinter. Det er båter opp til 20 fot på egen henger som er aktuell. Eventuelt vannscooter. 
Om dette er av interesse for deg, ta direkte kontakt med Bjørn Inge på 41320520

Skal båten din bort fra havnen i vinter?

Noen har allerede "forhalt" båten til annet sted for vinteren, og flere vil i ukene som kommer gjøre nettopp det. Men ofte glemmes fortøyningene. De ligger igjen, ofte tilfeldig slengt innover bryggen eller i sjøen.
Fortøyninger bør i utgangspunktet fjernes fra bryggeplassen. Om du ikke gjør det, skal de legges godt til siden og festes til utriggerne slik at de ikke faller ned i sjøen eller ligger innover bryggen. Bruk gjerne strips som holder de på plass gjennom vinteren. 

Fortøyninger som ikke fjernes fra bryggeplass som er merket som vinterbrygge for annen båt, er å oppfatte som aksept til at annen båt kan benytte disse.   


Forøvrig minner vi om at båter som ikke skal ligge i havnen om vinteren, må være ute av havnen senest 1. november. Dette må følges da bryggeplassen ofte skal benyttes av annen båt. 
Tildelt brygge for sommersesongen er som vanlig tilgjengelig igjen fra 1. april. 

Mulig redusert opplagskapasitet

Opplagskapasiteten i vinter kan bli redusert. Dette skyldes usikkerhet rundt den ytterste delen av kaiarealet som ble rammet av flommen. Etter en del undersøkelser er det fremdeles usikkerhet knyttet til bæreevnen på kadekket - hvor mye masse som ev er vasket ut av flomvannet. Det vil si at dette området kan ikke tas i bruk før vi får garantier for at kaidekket tåler å bli belastet som tidligere.

Vinteropplag 2018/19

Siste frist for å melde forandringer i opplag var 31.8. Endelige opplagslister for vinteren 2018/19 er nå generert og publisert. Disse samt kart over alternativ bryggeplassering i vinter finner du her.

Felles utsetting våren 2019 er lørdag 27. april.

Ros til Bergen Kommune

Flommen fra Munkebotn gjorde dessverre skade i havnen. Men når først galt var skjedd, har Bergen kommune ved Vann og avløp så langt vist stor vilje og evne til å rydde opp. Takstmenn, geologer og andre fagfolk og instanser har befart havnen - de første allerede dagen etter dambruddet - og tiltak er igangatt. Elven og elverørene har blitt renset for stein og løsmasser, kaidekket er renset for stein og andre masser og bunnen utenfor kaien er inspisert av dykkere og løsmassene som elven vasket ut er fjernet. Gjerdet rundt elven skal bygges opp igjen som det var - er vi blitt forsikret om. Vurderinger om betongdekkets bæreevne er satt til Multiconsult å vurdere og pågår.
Så langt, og midt oppe i det hele, fortjener de ansvarlige i Bergen kommune litt skryt for det de så langt har sørget for av tiltak i havnen vår.

Se mer her
.

2.9.2018

Flommen gjorde skade i havnen

Havnevesenet på befaring i kveld.

Dambruddet i Munkebotn onsdag kveld skylte enorme mengder vann ned elveløpet til havnen. Når det ble kjent at det var risiko for at demningen brast, vurderte styret tiltak i havnen - flytte unna og sikre opplagsmateriell mm - men politiet tillot ikke dette.
Via havnens videoovervåkingsanlegg kunne vi imidlertid følge hvordan flommen raserte deler av havnen. Tregjerdet på muren hvor elven går inn i rør ble etter kort tid revet ned og skubbet avgårde med vannmassene. Mengder med materialer, fra planker til trær og store steiner ble kastet over murene. Mesteparten ble ført over parkeringsplassen til sjøen. Mye av opplagsutsyret som var lagret på nedsiden av elven ble skylt nedover med det frådende vannet. Noe av dette havnet i sjøen.  

Status onsdag kveld var at parkeringsplassen fra elven og mot kranen var dekket av slam og stein, og i dette stod det tre biler og en tilhenger.

I dag torsdag er status at bilene er fjernet av Viking. Når dette pågikk ble det nedlagt ferdselsforbud i havnen - bortsett fra representanter fra styret. Vi har sett på skadene, og det mest alvorlige er at massene under betongdekket fra elven og ned har fått gjennomgå. Det ene av de to elveløpene i rør er blokkert av stein og løsmasser. Det er også tydelige tegn på at kaiområdet nedenfor elven har vært i bevegelse. Bergen kommune m fl har befart området i dag, og etter råd fra geolog har Bydrift sperret av deler av kaiområdet. Bortsett fra dette er det mye stein og slam i innerste del av havnen. Opprydning av området og tilbakestilling av havnen vil skje når ansvar for dette er plassert.

Se flere bilder her 

Dere som hadde opplagsutstyr lagret ved elven må snarest ta hånd om det som måtte være igjen av dette. Noe ligger etter all sannsynlighet i sjøen.

Melding om ytterligere tiltak for å rydde opp i havnen vil bli gitt.

oppdatert 23.08.2018

Demning brast - flom i havnen

Videoen viser de første minuttene når vannmassene kom.

Har du de beste fortøyningene?

Vi er i starten av en ny båtsesong, og tar for gitt at de fleste i disse dager har tatt en kritisk sjekk og eventuelt fornyet dårlige fortøyninger. Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot det været som måtte komme uten skader.

Gode fortøyninger med dempere som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

For ordens skyld

For ordens skyld minner vi om at havnesjefen tildeler/disponerer samtlige båtplasser i havnen. Ingen medlemmer kan la andre låne/disponere båtplassen.

Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker meldes dette til havnesjefen (gjerne i en e-post), som da benytter båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

Salg av båt skal straks meldes til havnesjefen. 

Overgang til annen båt skal konfereres med/straks meldes til havnesjefen.
Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.

Ved oppsigelse eller bytte av bryggeplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker. Ved oppsigelse hefter du også for tildelte vakter som faller innenfor en måned fra oppsigelsesdato. 

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.