Fra havnen ...

Innkalling til Årsmøte 2018

Det innkalles herved til:

Årsmøte 2018 i Eidsvåg Båtlag - 20. februar 2018 - Kl.19.00 i underetasjen Eidsvåg Kirke.

Innkalling, årsberetning samt ev. saksdokumenter vil bli sendt ut senest 14. dager før årsmøtet.

Vi minner for ordens skyld om at kun fullverdige- og æresmedlemmer har møterett på båtlagets generalforsamling.

Som alltid serveres det Te/kaffe og påsmurte rundstykker på møtet.

Det er god parkeringsplass i området.

19.01.18

EB årsmøte 2018 innkalling

Viktige datoer

20.02.18 - Årsmøte. Underetasjen i Eidsvåg kirke kl. 19.00.
31.03.18 - Båter som har lagt i vinterleie i Eidsvåg båtlag må være ute av havnen.
01.04.18 - Sesongstart
01.04.18 - Båter som har lagt i alternativ vinterbrygge må være flyttet tilbake til egen brygge.
21.04.18 - Felles utsetting.
21.04.18 - Siste frist for å levere inn strømskjema for alle med strømavtale.
01.09.18 - Siste frist for å melde forandring i ønsket opplag.
19.10.18 - Felles opptak seilbåter
20.10.18 - Felles opptak motorbåter og ans.liste.

oppdatert 23.01.18

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til dette har vi hjelp fra bla. en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss. Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt og medlemskap - som igjen har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

Trebryggene skal strøes

Trebryggene har en tendens til å bli veldig glatte når de er våte. Styret har vurdert forskjellige løsninger og prøvd kjemiske tiltak for å hindre dette. 

Nå skal vi, etter råd fra andre som har hatt tilsvarende utfordringer, strø trbryggene med grov blåsesand. Håpet er at denne skarpe sanden skal trakkes ned i tredekket og gi den ønskede friksjonen.

De første dagene etter at tredekket er strødd, vil muligheten for at man kan dra med seg sanden ombord i båten være tilstede. En tepperest eller en matte i båten kan derfor være en fordel for deg som ønsker å verne båten.

Strøingen av trebryggen fra kranen til A/B-bryggen samt ytterste del av E/F-bryggen vil bli foretatt så snart som det er utsikter til en regnfri periode og røde tall på termometeret. 

03.01.18

Støpingen av kranfundamentet er ferdig

Takk til dere som har etterkommet henstillingen vår til ikke å parkere ved kranfundamentet samt holde åpen tilgang til lastebiler mm. Nå kan vi lette litt på restriksjonene. Det nye kranfundamentet ble støpt ferdig i dag.
Men. Arbeidene med fundamentet til den nye kranen kommer til å fortsette - rett nok i noe mindre skala - også i tiden fremover. Derfor er det fint om dere også i fortsettelsen setter av god plass fremfor det nye fundamentet.

Vi kommer tilbake til eventuelle dager der det ikke kan parkeres nede i havnen når vi vet når monteringen av den nye kranen starter.

Respektér også at det i opplagsperioden ikke parkeres ved oppslagstavlen fremfor klubbhuset/i åpningen mot verksted og miljøbod. Dette området er greit å ha ledig for å kunne benyttes som snuplass. Lastebilene til anleggsarbeidet og søppelbilen ha dette området ledig for å kunne snu!

Bruk vesten i vinter!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller kjelleren og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Service og vedlikehold på båten ?

Mange gruer seg litt for arbeidet med å gjøre båten og motor klar for vinteren, og mange synes at det er et styr å få båten til service. Mange har spurt om båtlaget har forbindelser i denne sammenheng.

Vi har nå fått til en avtale med Nordhordland Marinesenter AS - NHM AS.
De er villig til å ta service på båter i Eidsvåg - på land eller i vannet. Firmaet har god kompetanse, er erfarne og får de beste skussmål. Medlemmer i båtlaget får rabatt.

Nordhordland Marinesenter kan ta det meste av arbeid på båter. 
De kan ta arbeid på de fleste typer utenbords- og innenbordsmotorer, som all type service samt konservere motor og båt for vinteren.
Likeledes kan de ta bunnarbeid og skrogarbeid som rengjøring og vask etter opptak samt stoffing og polering før utsetting.
Med andre ord- gjøre båten klar for en ny sesong. 

Kontakt: NHM AS - 56167999
e-post: service@nhmas.no
www.nhmas.no

Har du de beste fortøyningene?

Vi er inne i den værmessig mer lunefulle delen av året. Nå er gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot uten skader.
Kanskje det er på tide å fornye både fortøyninger ogf fendre før stormene setter inn?

Gode fortøyninger som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Husk å feste fallene på seilbåtene!

Klang, klang, klang, klang!
Dette er ikke noe særlig å høre på hverken på land eller i bryggene. Fall som slamrer mot masten ved vind. Derfor skal alle fall og liner skal være strammet/festet ut fra mast under opplaget slik at de ikke slår. Her kan du se en måte å gjøre dette på.

... og det er ingen dårlig vane å gjøre dette om sommeren også.

Strøm

Er du usikker på hvordan strømordningen i havnen virker? 
Alt om gjeldende strømordning kan du lese her.

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.