Sesongstart 1. april

Første April markerer starten på en ny båtsesong. Vi minner derfor om at båter i midlertidig vinterbrygge og båter som har blitt tildelt annen bryggeplass skal flyttes til egen bryggeplass innen 31. mars.
Det er viktig at denne datoen overholdes slik at båter som nå kommer tilbake til havnen finner sin tildelte plass ledig.

Oppdatert bryggekart vår 2019

Oppdatert bryggekart (bryggeoversikt) med bryggetildelinger for våren 2019 er publisert i dag 13.3.19. Samme oversikt er nå å finne på oppslagstavlen i havnen.
Oversikten ser du her.

Skal du på tur med båten?

Om du i den nærmeste tiden skal på tur med båten, blir borte fra havnen, ber vi om at du parkerer på den øvre parkeringsplassen. Fra nå av og frem til påske er det flere båter som skal løftes ut på sjøen med kranbil og da kan det ikke stå biler nede i havnen som vi ikke kan få flyttet relativt raskt.

13.03.19 

Ny havnebåt

Vi har kjøpt ny havnebåt, en Vernøy 430. Den står nå på land i havnen, men skal ligge der den gamle blå båten lå - innerst på E-bryggen foran kranen.
Den vil bli låst fast, og nøkkel til alle hengelås, samt nøkkel til dødmannsknapp, vil bli plassert i en metallboks med kodelås - der de andre nøkkelboksene befinner seg - samme kode.
Hanvnebåten er tilgjengelig for båtlagets medlemmer for å feste fortøyninger til utriggere mm. i havnen.
 
Som tidligere informert om er den gamle havnebåten annonsert og solgt.

oppdatert 01.03.2019

Venteliste

Årsgebyret for å stå på ventelisten ble som vanlig sendt ut i januar. En del hadde ikke betalt denne ved forfall. Ikke betalt faktura innen forfall fører til sletting fra ventelisten uten varsel.
Vi minner om at du som ønsker å stå på ventelisten er selv ansvarlig for å sørge for at vi har oppdaterte kontaktdata på deg - som telefon og e-post.

20.2.19

Vennligst ikke parker her

Som tidligere vintre, er det ønskelig at området rett foran klubbhuset holdes åpent for at vi alle skal ha et område som er lett å snu på, men dette er også nødvendig for å kunne snu større kjøretøyer - som for eksempel søppelbilen. I tillegg trenger vi dette åpne feltet for tilkomst med vogner og pallejekk til lager, miljøbod mm.
Vær derfor vennlig å etterkomme vår oppfordring.

6.11.18

Joller i bakken!

Å sette fra seg joller eller lignende i havnen for en periode, krever havnesjefens tillatelse, og skal - om det finnes en egnet plass- sikres godt. 
Etter fellesopptaket i høst hadde flere satt fra seg gummibåter ol. mot fjellet i nedkjørselen til havnen. Dette er ikke greit! 
Ved sterk vind har vi tidligere erfart at disse blåser overende utover veien, og om så skjer, kan disse lett skade både biler og mennesker.
Akkurat dette skjedde også under uværet vi hadde ved nyttårstider. Styret innskjerper derfor at joller/gummibåter ol. ikke skal plasseres her. De som står der skal mao også fjernes.

Er noe av dette ditt?

I kroken bak miljøboden er det mulig å lagre opplagsutstyr. Men nå er det blitt et salig rot av mer eller mindre tilfeldig henslengt opplagstustyr. Båtbukker, rør til presenningsstativer, planker og annet materiell. Det meste er umerket og utstyr som tydelig ikke har vært i bruk på noen år. Om du eier noe av dette må du ta vare på det selv, eller merke det tydelig slik at vi skjønner at det har en eier. Har du materiell her som du ikke bruker lenger - må du sørge for at det blir kastet eller tatt hånd om på annen måte.
Alt som fremdeles blir stående her - umerket, anser vi som eierløst og blir håndtert deretter.
Om noe er uklart - kontakt materialforvalter Rolf Andersen. 

7.11.18

Vannet på bryggene er stengt

Vannet på bryggene er nå stengt og slangene er tatt inn for vinteren.
Det vil fremdeles være vann på vannuttakene ved gangveiene - om de ikke fryser.
To slangelengder vil bli hengt (frostfritt) i miljøboden for dem som måtte trenge vannslanger i vinter.

15.11.18

Står du på kaikanten i år ?

Mange av dere står i år på land i vinter på uvante steder. Derfor minner vi om at det kan være smart å ikke lagre materiell under båten om du står ytterst på kaikanten. Spesielt på området fra kranen og til kaifronten mot fabrikken kan sjøen gå noe inn over dette området ved spesielt høy flo. 

30.10.18

Årets fellesopptak - sesongslutt

Årets fellesopptak setter på en måte sluttstrek for båtsesongen. Slutten på en værmessig fenomenal båtsesong og for havnen sin del en litt for spennende høst med flommen fra Munkebotn.
Fellesopptaket ble gjennomført fredag kveld og lørdag, og samtlige båter som ønsket vinteropplag på land fikk plass. Noen hadde tydelig misforstått informasjonen fra styret og møtte ikke opp til opptak. Opptaksrekkefølgen ble også noe annerledes enn tidligere år grunnet usikkerhet kryttet til belastning av nedre del av kaien. Dette medførte beklageligvis litt mer mas og sjauing for de fleste. Kaien ble forøvrig friskmeldt ut på fredagen.

Noen var litt bekymret over at vi ikke fikk vår vante kranfører i år - Tvedt junior, men både "dansken" som kranet fredagen og kranføreren fra Voss som løftet lørdagen gjorde en flott jobb.

En utmerket innsats gjorde også alle som bidro ved denne fellesdugnaden. Ingen skader på hverken mennesker eller materiell er også slik vi ønsker det.
Godt jobbet!
 

Skal båten i vinteropplag - husk fortøyningene

Noen har allerede "forhalt" båten til annet sted for vinteren, og flere vil i ukene som kommer gjøre nettopp det. Men mange glemmer fortøyningene. De ligger igjen, ofte tilfeldig slengt innover bryggen eller i sjøen.
Fortøyninger bør i utgangspunktet fjernes fra bryggeplassen. Om du ikke gjør det, skal de legges godt til siden og festes til utriggerne slik at de ikke faller ned i sjøen eller ligger innover bryggen. Bruk gjerne strips som holder de på plass gjennom vinteren. 

Fortøyninger som ikke fjernes fra bryggeplass som er merket som vinterbrygge for annen båt, er å oppfatte som aksept til at annen båt kan benytte disse.   


Forøvrig minner vi om at båter som ikke skal ligge i havnen om vinteren, må være ute av havnen senest 1. november. Dette må følges da bryggeplassen ofte skal benyttes av annen båt. 
Tildelt brygge for sommersesongen er som vanlig tilgjengelig igjen fra 1. april. 

Sjekk fortøyninger og fendre

Vi har allerede fått en forsmak på høstens og ikke minst vinterens værmessige luner, og de fleste fortøyningene har allerede fått mye julig og bør sjekkes og kanskje byttes ut før vinteren. Fortøyninger varer rett nok en stund - men de er ikke evigvarende.
Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot vinterens værmessige utfordringer uten skader. Dessuten er gode fortøyninger og fornuftig fendring et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Sist vi hadde mye vind, la vi også merke til at en del av dere var ute på bryggene i ruskeværet tilsynelatende uten flyteutstyr. Vi minner derfor om at det på dager med vind/sjø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg.  

 

Bruk vesten!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller boden og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Ros til Bergen Kommune

Flommen fra Munkebotn gjorde dessverre skade i havnen. Men når først galt var skjedd, har Bergen kommune ved Vann og avløp så langt vist stor vilje og evne til å rydde opp. Takstmenn, geologer og andre fagfolk og instanser har befart havnen - de første allerede dagen etter dambruddet - og tiltak er igangatt. Elven og elverørene har blitt renset for stein og løsmasser, kaidekket er renset for stein og andre masser og bunnen utenfor kaien er inspisert av dykkere og løsmassene som elven vasket ut er fjernet. Gjerdet rundt elven skal bygges opp igjen som det var - er vi blitt forsikret om. Vurderinger om betongdekkets bæreevne er satt til Multiconsult å vurdere og pågår.
Så langt, og midt oppe i det hele, fortjener de ansvarlige i Bergen kommune litt skryt for det de så langt har sørget for av tiltak i havnen vår.

Se mer her
.

2.9.2018

Flommen gjorde skade i havnen

Havnevesenet på befaring i kveld.

Dambruddet i Munkebotn onsdag kveld skylte enorme mengder vann ned elveløpet til havnen. Når det ble kjent at det var risiko for at demningen brast, vurderte styret tiltak i havnen - flytte unna og sikre opplagsmateriell mm - men politiet tillot ikke dette.
Via havnens videoovervåkingsanlegg kunne vi imidlertid følge hvordan flommen raserte deler av havnen. Tregjerdet på muren hvor elven går inn i rør ble etter kort tid revet ned og skubbet avgårde med vannmassene. Mengder med materialer, fra planker til trær og store steiner ble kastet over murene. Mesteparten ble ført over parkeringsplassen til sjøen. Mye av opplagsutsyret som var lagret på nedsiden av elven ble skylt nedover med det frådende vannet. Noe av dette havnet i sjøen.  

Status onsdag kveld var at parkeringsplassen fra elven og mot kranen var dekket av slam og stein, og i dette stod det tre biler og en tilhenger.

I dag torsdag er status at bilene er fjernet av Viking. Når dette pågikk ble det nedlagt ferdselsforbud i havnen - bortsett fra representanter fra styret. Vi har sett på skadene, og det mest alvorlige er at massene under betongdekket fra elven og ned har fått gjennomgå. Det ene av de to elveløpene i rør er blokkert av stein og løsmasser. Det er også tydelige tegn på at kaiområdet nedenfor elven har vært i bevegelse. Bergen kommune m fl har befart området i dag, og etter råd fra geolog har Bydrift sperret av deler av kaiområdet. Bortsett fra dette er det mye stein og slam i innerste del av havnen. Opprydning av området og tilbakestilling av havnen vil skje når ansvar for dette er plassert.

Se flere bilder her 

Dere som hadde opplagsutstyr lagret ved elven må snarest ta hånd om det som måtte være igjen av dette. Noe ligger etter all sannsynlighet i sjøen.

Melding om ytterligere tiltak for å rydde opp i havnen vil bli gitt.

oppdatert 23.08.2018

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.