GOD SOMMER

Vi ønsker samtlige medlemmer en fantastisk båtsommer

Vågen stenges under Tall Ship Race

I forbindelse med The Tall Ships Races Bergen 21. - 24. juli stenges Vågen for privatbåter. Vågen er stengt fra fredag 19. juli kl 12:00 til onsdag 24. juli kl 18:00.
Arrangøren oppfordrer derimot s
måbåteiere til å følge den flotte innseilingen fra Strusshamn og innover byfjorden. Selve innseilingen i Vågen vil foregå fra kl. 10:00 til 14:00 søndag 21. juli. 

Marin forsøpling angår oss alle

Vi båtfolk, vi som bruker sjøen, har et spesielt ansvar og interesse av å «seile» foran for en renere sjø og strand. Den offisielle Strandryddedagen fant sted lørdag 4. mai og var en del av Strandryddeuken 29.4- 5.5. Mange deltok her på forskjellige avtiviteter.

Men fremdeles er mye ugjort. Det er søppel nok å ta av, og vi har vel alle fått med oss stadig nye  skrekkhistorier med hvaler som er funnet full av plast! 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra. Om du plukker selv eller bidrar ved organiserte ryddeaksjoner er ikke avgjørende, men det viktigste er å være bevisst at vi som båtfolk ikke bidrar til marin forsøpling. Gjøre vårt for at vi kan få en renere strandsone.

Med andre ord, vær ditt ansvar bevisst. Rydd opp etter deg selv og ta gjerne en runde med søppelsekken sammen med familien i sommer.

Båtlaget sliter med dårlige betalere

Tendensen fra de siste år fortatte dessverre også denne sesongen. Mange betalte ikke sommerfakuraen i tide. Etter at denne forfalt 9. mai, var status at 48 medlemmer ikke hadde funnet det for godt å betale. Det er for dårlig!
Dette er mye penger utestående for båtlaget og det medfører svært mye ekstraarbeid for de tillitsvalgte. Noen av de som ikke har betalt er også gjengangere i denne sammenheng.
3. juni, sendte vi ut purringer til de 27 som da fremdeles ikke hadde betalt sommerfakturaen. Denne purringen er å regne som første varsel mot tap av medlemskap.
Gjentatte ganger har vi lagt ut melding på våre hjemmesider om at vi mangler innbetalinger - og om noen mot formodning ikke har mottatt sommerfakturaen - har vi bedt om at disse melder fra om dette til kasserer umiddelbart.
1.7. har vi sendt ut purring to til de som fremdeles ikke har betalt. Dette er siste varsel før oppsigelse som blir effektuert etter 10 dager. 

oppdatert 01.07.2019

Har du båt på A/B-bryggen?

Her ankommer båten havnen

Mye tyder på at den samme båten som er involvert i tyveriet av båten i havnen 20.5. har lagt ytterst på A/B-bryggen for noen uker siden.
Det er også kommet signaler om at båter ytterst på A/B muligens også har hatt ubudne gjester. 
Har du båt her bør du sjekke denne og evt. ta kontakt med Åsane politistasjon.

Vi synes det er hyggelig at folk besøker havnen vår - tar seg en spasertur på bryggene. Men vi ønsker ikke at personer med uærlige hensikter skal få oppholde seg i havnen.
Vi minner derfor om at samtlige medlemmer bør ha et våkent blikk til all aktivitet i havnen og har all rett til å bortvise personer som tydelig ikke hører hjemme i havnen.

OPPDATERT - Frekt tyveri av båt fra havnen

Dette er båten tyvene kom med.

 

25.5. Vi har i dag fått melding om at båten ble funnet i går kveld. Les mer her.


 Tidlig mandag morgen ble det gjennomført et frekt tyveri av en splitter ny båt fra havnen. Tyvene kom i en eldre motorbåt - se foto. En kvinne forlater båten og havnen til fots.
To av de andre som var i båten gjennomfører tyveriet av den splitter nye Finnmaster T8, i det den eldre båten drar fra havnen igjen.

Tyveriet er selvsagt anmeldt.
Om noen drar kjensel på båten - ta straks kontakt med Politiet - Åsane.

Vellykket vårdugnad

Etter en lang opplagsperiode og fellesutsetting var det tid for å sette havnen i stand for en ny båtsesong. Det ble derfor arrangert dugnad i havnen mandag 29. april. Vi oppfordret mange til å møte, og så skjedde. Med godt og innsatsvillig mannskap ble mye gjort denne aprilkvelden, som mest av alt minnet om en sommerkveld. Hele 18 grader viste termometeret kl. 18.30. og folk jobbet i kortermet t-skjorte. Fantastisk!
Materialforvalter, Rolf Andersen, var strålende fornøyd med å kunne krysse av de fleste punktene på en relativt ambisiøs oppgaveliste. Etterpå var det kaffe mm. i klubbhuset - og nybakte boller fra Ingunn Hjortalnd. Mmm.
Godt jobbet!

29.04.19
 

Sommerfaktura er sendt ut

Vi har i dag, 29. april, sendt ut sommerfaktura pr. e-post til samtlige. Forfall er 9. mai. 
De få som ikke har e-post får denne i posten.
Har du ikke mottatt fakturaen - ta kontakt med kasserer Rolf Ellingsen snarest.

 

Vaktliste

Første versjon av vaktlisten er publisert i dag, 13.4. 2019.
Listen finner du her, og den vil selvsagt bli hengt opp på oppslagstavlen i havnen med det første.

Ny havnebåt

Vi har kjøpt ny havnebåt, en Vernøy 430. Den er nå fortøyd innerst på E-bryggen foran kranen.
Den er låst fast, og nøkkel til alle hengelås, samt nøkkel til dødmannsknapp, er plassert i en metallboks med kodelås - der de andre nøkkelboksene befinner seg - samme kode.
Hanvnebåten er tilgjengelig for båtlagets medlemmer for å feste fortøyninger til utriggere mm. i havnen. Årer finnes ombord i båten.

oppdatert 16.04.2019

Venteliste

Årsgebyret for å stå på ventelisten ble som vanlig sendt ut i januar. En del hadde ikke betalt denne ved forfall. Ikke betalt faktura innen forfall fører til sletting fra ventelisten uten varsel.
Vi minner om at du som ønsker å stå på ventelisten er selv ansvarlig for å sørge for at vi har oppdaterte kontaktdata på deg - som telefon og e-post.

20.2.19

Vennligst ikke parker her

Som tidligere vintre, er det ønskelig at området rett foran klubbhuset holdes åpent for at vi alle skal ha et område som er lett å snu på, men dette er også nødvendig for å kunne snu større kjøretøyer - som for eksempel søppelbilen. I tillegg trenger vi dette åpne feltet for tilkomst med vogner og pallejekk til lager, miljøbod mm.
Vær derfor vennlig å etterkomme vår oppfordring.

6.11.18

Joller i bakken!

Å sette fra seg joller eller lignende i havnen for en periode, krever havnesjefens tillatelse, og skal - om det finnes en egnet plass- sikres godt. 
Etter fellesopptaket i høst hadde flere satt fra seg gummibåter ol. mot fjellet i nedkjørselen til havnen. Dette er ikke greit! 
Ved sterk vind har vi tidligere erfart at disse blåser overende utover veien, og om så skjer, kan disse lett skade både biler og mennesker.
Akkurat dette skjedde også under uværet vi hadde ved nyttårstider. Styret innskjerper derfor at joller/gummibåter ol. ikke skal plasseres her. De som står der skal mao også fjernes.

Er noe av dette ditt?

I kroken bak miljøboden er det mulig å lagre opplagsutstyr. Men nå er det blitt et salig rot av mer eller mindre tilfeldig henslengt opplagstustyr. Båtbukker, rør til presenningsstativer, planker og annet materiell. Det meste er umerket og utstyr som tydelig ikke har vært i bruk på noen år. Om du eier noe av dette må du ta vare på det selv, eller merke det tydelig slik at vi skjønner at det har en eier. Har du materiell her som du ikke bruker lenger - må du sørge for at det blir kastet eller tatt hånd om på annen måte.
Alt som fremdeles blir stående her - umerket, anser vi som eierløst og blir håndtert deretter.
Om noe er uklart - kontakt materialforvalter Rolf Andersen. 

7.11.18

Bruk vesten!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller boden og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.