10. apr, 2016

Når sjekket du gasslangen sist?

Et av de svakeste leddene i et gassanlegg er gasslangen. Den er laget i gummi, som kan sprekke opp etter noen års bruk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler å bytte slangen minst annenhvert år.

Sjekk datostemplingen
En god regel er å bytte gasslangen etter tre til fire år, litt avhengig av hvor utsatt du oppbevarer den. Er du usikker på hvor gammel slangen din er, er det heldigvis lett å sjekke: Den er datostemplet. Som du kan se av bildet er den merket med kvartal og produksjonsår. For eksempel betyr 4Q/12 at slangen er produsert senhøsten 2012, og er lagt på overtid.

Slik sjekker du slangen og koblinger
I tillegg til å sjekke datoen kan du ta bøyetesten på slangen. Ser du sprekker, må den byttes.
Tettheten kan lett sjekkes med såpevann. Du trenger oppvaskmiddel og vann, blandet ut i forholdet ca. 2:1. Da får du en tykk såpevannsblanding som du smørere på slangen og koblingspunkter. Du åpner så for gasstilførselen. Dersom det ikke er helt tett, vil du bobler fort avsløre dette.

Når du bytter slange
Pass på at du velger en godkjent spesialslange. Denne skal EN- eller SIS-merket. Pass på at alle koblingene er helt tette før du tar gassen i bruk. Pass også på at regulatoren er montert riktig: Lukk ventilen før du setter på regulatoren, og sørg for at låseringen klikker på plass.