Styret

Formann Harald Deisz

Formannen leder Eidsvåg Båtlag og valgt styre. 

Formannen representerer sammen med havnesjef og kasserer arbeidsgruppen som står for fortløpende drift av havnen.

Viseformann Jan Kristian Walde Johnsen

Viseformannen har ansvar for utøving, føring og utvikling av båtlagets HMS-system (Helse, Miljø og Sikkerhet).

Havnesjef Svein Kjørsvik

Havnesjefen har hovedansvaret for drift av Eidsvåg Båthavn, samt administrerer det som har med medlemsmassen og bryggeplasser å gjøre.

Hanvnesjefen representerer sammen med formann og kasserer arbeidsgruppen som står for fortløpende drift av havnen.

Visehavnesjef Jarle Johansen

Visehavnesjefen har ansvaret for vårt flytende anlegg - bryggenes tekniske stand og det utstyr som er på bryggene. Hans ansvar er også å kontrollere og sørge for at båtene som ligger i bryggene har akseptabel fortøyning. Han ser til at havnereglementet overholdes.

Kasserer Rolf Ellingsen

Kassereren har ansvar for båtlagets økonomi, herunder fakturering.

Kasserer er som formann og havnesjef del av arbeidsgruppen som står for fortløpende drift av havnen.

Sekretær Terje Kvamme

Sekretæren har ansvar for styrepapirer, arkiv og korrespodanse.

Vaktsjef Terje Aalen

Vaktsjefen har ansvar for å administrere vaktordningen i båtlaget og ser til at vaktreglementet etterleves. 

Opplagssjef Hilmar Tveit

Opplagssjefen er ansvarlig for fellesopptak og utsetting. Opplagsreglementet er hans rettesnor. Opplagssjefen har i tillegg ansvar for opplagsplass, parkeringsplass og bom.
Han arrangerer også fellesdugnadene.

Materialforvalter Rolf E. Andersen

Materialforvalter er "edderkoppen" i båtlagets nett og har ansvar for båtlagets bygningsmasse, materiell, elanlegg og miljøbod. Han foretar også innkjøp.

Informasjonsansvarlig Jan Ove Brakstad

Infoansvarlig / Webredaktør - sørger for at relevant og tidsriktig informasjon er tilgjengelig for båtlagets medlemmer, samt er ansvarlig for innhold og utvikling av båtlagets websider.