Ofte spurt om - FAQ

 

På denne siden har vi samlet noen spørsmål som vi ofte får fra dere.
Vi oppdaterer og fyller på innhold på denne siden jevnlig. 
Hvis du ikke finner det du leter etter her eller på de øvrige sidene, kan du ta kontakt med oss.

Bom - Kan jeg få lagt inn flere telefonnumre for å åpne bommen ?

Nei. Vi har satt en begrensning på ett telefonnummer pr. medlemskap.

Bom - Jeg får ikke åpnet bommen med telefonen

Telenor har et kapasitetsproblem i Eidsvåg. Det kan være at noen minutters venting løser det hele.
Om ikke: Utenfor toalettet er det to kodebokser. Slå inn koden, åpne boksen og ta ut nøkkelbrikken og åpne bommen med denne. Legg nøkkelbrikken på plass i boksen, lukk boksen og stokk om kodetallene.
I verste fall - eller om strømmen er gått - brukes nøkkelen som er i den samme kodeboksen. Lås opp dekselet på bommen. Sett bryter på manuell åpning. Åpne bommen manuelt med hjulet innenfor. Sett dekselet på plass og lås dette. Legg nøkkelen på plass i kodeboksen.

Bom - fungerer åpning av bom med brikkene?

Det gamle systemet for å åpne bommen med nøkkelbrikke ble for noen år siden erstattet med et nytt anlegg - fjernbetjening av bommen via mobiltelefonen. Systemet med brikke er egentlig faset ut, og om feil oppstår igjen, kommer vi ikke til å reparere dette med mindre det finnes en enkel/billig løsning. Men igjen - enn så lenge virker begge systemene.

Bryggeplass - Kan jeg bytte bryggeplass i havnen?

Ja. Du kan ta kontakt med havnesjefen, gjerne i en e-post, og melde inn ditt ønske. Begrunn hvorfor du ønsker å bytte bryggeplass. Havnesjefen setter deg da på sin bytteliste og blir tatt med i vurderingen når bryggeplasser blir ledige.

Kan jeg lagre båten på land ?

Nei. Det tillates ikke lagring av båter på land utover vanlig vinteropplag. Båter som ikke kan brukes/etterses må fjernes fra havnen. Unntaket er kortere landsetting for nødreparasjon. Forespørsel skal rettes til havnesjefen som ev henviser plass.

Parkering - Hvor får jeg parkeringsoblat ?

Ta kontakt med ett av medlemmene i styret, eller send en e-post om at du trenger parkeringsoblat, så legger vi det i en konvolutt til deg i den hvite styrepostkassen på terrassen til klubbhuset.

Vannscooter - Kan man søke plass til vannscooter i havnen?

Etter opphevelsen av den såkalte «Vannscooter-forskriften» 18. mai 2017 har Eidsvåg Båtlag valgt å åpne opp for at det kan søkes om bryggeplass for vannscooter/dock. Om det blir innført lokale reguleringer for bruk av vannscooter, vil dette bli revurdert.

Søppel - Kan jeg kaste søppel fra hytten i havnen?

Nei. Det er ikke tillat å kaste hytteavfall eller søppel tatt med hjemmefra.
Bosskontainerne er kun til bruk for restavfall fra bruk og vedlikehold av båten.