Jeg får ikke åpnet bommen med telefonen

Telenor har et kapasitetsproblem i Eidsvåg. Det kan være at noen minutters venting løser det hele.
Om ikke: Utenfor toalettet er det to kodebokser. Slå inn koden, åpne boksen og ta ut nøkkelbrikken og åpne bommen med denne. Legg nøkkelbrikken på plass i boksen, lukk boksen og stokk om kodetallene.
I verste fall - eller om strømmen er gått - brukes nøkkelen som er i den samme kodeboksen. Lås opp dekselet på bommen. Sett bryter på manuell åpning. Åpne bommen manuelt med hjulet innenfor. Sett dekselet på plass og lås dette. Legg nøkkelen på plass i kodeboksen.

Bom - fungerer åpning av bom med brikkene?

Det gamle systemet for å åpne bommen med nøkkelbrikke ble for noen år siden erstattet med et nytt anlegg - fjernbetjening av bommen via mobiltelefonen. Systemet med brikke er egentlig faset ut, og om feil oppstår igjen, kommer vi ikke til å reparere dette med mindre det finnes en enkel/billig løsning. Men igjen - enn så lenge virker begge systemene.