Havnereglementet er styrende dokument for havnen. Det finner du her.

Bryggeliste

Havnesjefen tildeler/disponerer samtlige båtplasser i havnen. 
Ingen medlemmer kan la andre låne/disponere båtplassen.

Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker meldes dette til havnesjefen (gjerne i en e-post), som da benytter båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

Salg av båt skal straks meldes til havnesjefen.

Overgang til annen båt skal konfereres med/straks meldes til havnesjefen.
Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.

Maksimal tillatt båtstørrelse i havnen er 12 m lengde og 3,8 m bredde. Lengden er å forstå som største lengde over alt, medregnet baugspyd, daviter/lettbåt, plattform, anker mv. Bredden er å forstå som største bredde.

 

Ved oppsigelse eller bytte av bryggeplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker.

 

  

 

Bryggeoversikt pr. 13. mars 2019

Vær oppmerksom på at bryggeoversikten er "ferskvare".
Dokumentet er mao. under kontinuerlig endring.


 

Brygger - sikkerhet

  • Håndslokkeapparater er plassert i skap ved alle brygger. Vannposter finnes på alle brygger og ved klubbhus.
  • Ikke fjern stralespissene fra vannslangene. De er en viktig del for å kunne bruke vannslangene til brannslokking.
  • Ved brann i båt skal du ikke løsne den båten som brenner, men båtene som ligger i nærheten av denne. 
    Ring brannvesenet - 110. Slokk med vannslangene på bryggen.