Bryggeliste

Havnesjefen tildeler/disponerer samtlige båtplasser i havnen. 
Ingen medlemmer kan la andre låne/disponere båtplassen.

Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker skal dette meldes til havnesjefen (gjerne i en e-post), som da kan benytte båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

Salg av båt skal straks meldes til havnesjefen.

Overgang til annen båt skal konfereres med/straks meldes til havnesjefen.
Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.

Ved bytte av bryggeplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker.

Dersom et medlem ikke etterkommer beskjed om flytting av båt, flyttes den for medlemmets risiko og det ilegges gebyr.



Maksimal tillatt båtstørrelse i havnen er 12 m lengde og 3,8 m bredde. Lengden er å forstå som største lengde over alt, medregnet baugspyd, daviter/lettbåt, plattform, anker mv. Bredden er å forstå som største bredde. 


 

Bryggeoversikt pr. 17. februar 2018

Det kan bli forandringer helt frem til felles utsettelse 21.4.18

Henvendelser vedr. bryggelistene rettes til havnesjefen.


Det kan anbefales å åpne filen (last ned fil), og så lagre den på egen pc. Når du åpner den fra egen pc, vil du normalt få mye lettere tilgang til å zoome med mer på "kartet". Vær imidlertid oppmerksom på at filen som er på "nettet" er "ferskvare" - dokumentet er mao. under kontinuerlig endring.  

 


 

Bryggeoversikt - sikkerhet

  • Ved brann i båt skal du ikke løsne den båten som brenner, men båtene som ligger i nærheten av denne. 
    Ring brannvesenet - 110. Slokk med vannslangene på bryggen.


  • Håndslokkeapparater er plassert i skap ved alle brygger. Vannposter finnes på alle brygger og ved klubbhus.

  • Ikke fjern stralespissene fra vannslangene. De er en viktig del for å kunne bruke vannslangene til brannslokking.