KRAN

Kranen er i første rekke beregnet for Eidsvåg båtlags egne medlemmer, som har prioritet ved forespørsel om kraning inntil 14 dager i forkant.  Kranen skal bestilles i god tid - helst 14 dager i forkant, og avtalt kraning foregår hovedsakelig mandag og torsdag kl. 17.00.

Kranførerne kontakter du direkte selv, men husk å se etter eventuelle meldinger på forsiden/oppslagstavlen om eventuell sommerstenging eller driftsavbrudd før du kontakter kranførerne.

Kranen har en løftekapasitet på 12 tonn, men foreløbig kan vi ikke landsette båter over 4 tonn da motorbåtbukker og stativer med større kapasitet ikke er på plass enda.

 

Betaling

Medlemmer i båtlaget får faktura tilsendt.

De som ikke er medlemmer i båtlaget må forskuddsbetale til kto nr: 3625 87 36170.
Merk innbetaling med båteier/bestillers navn og opptaksdato. Kvittering/utskrift av innbetaling må forevises før kraning skjer.

Alternativt kan ikke-medlemmer betale med Vipps - se nedenfor. Priser for kraning finner du her

 

Parkering for ikke-medlemmer

Eidsvåg båtlag har parkeringskontroll på øvre parkeringsplass. Biler uten parkeringstillatelse blir ilagt gebyr. Spør derfor kranfører om midlertidig P-bevis.

 

Betale med Vipps

Du kan betale kranleie med Vipps.

- velg betal
- skriv inn Vippsnummer 517967
- sett inn beløp

Kranførere

Uke med partall:
Arne Olsen 91001760

Uke med oddetall:
Dag Audun Hjortland 99617508 - 55256407 - jobb: 55254027


Generelt er kranen sommerstengt i hele juli måned

På land

Båten settes på båtlagets seilbåt- eller motorbåtkrybber og kan stå på land til neste løft (mandag eller torsdag), minimum 3 dager. Eventuell ekstra tid på land kan avtales med kranførerne. Båten skal merkes med navn og mobilnr når båten står på land. Skriv det f.eks. på en remse med maskeringstape. Evt. finnes det merkelapper og hyssing ved toalettet midt på klubbhuset.


Om bunnen skal skrapes for bunnstoff, skal plattingen under båten dekkes til med presenning for å samle opp miljøfarlig avfall.
Dette avfallet skal du selv ta med deg til en miljøstasjon.

Det er ikke tillatt å kaste miljøfarlig avfall i havnens søppelcontainere.


Umiddelbart etter spyling av båten skal plattingen rengjøres for skjell ol. Dette tiltrekker seg fort fugler ol. som ikke er ønskelig.


Etter at du har satt båten på vannet skal plattingen rengjøres og området ryddes etter bruk.
Kost og spade finnes ved klubbhuset.

 

Parkering av tilhenger/båt med tilhenger

Om det løftes til eller fra tilhenger, og denne ønskes plassert i havnen for en kortere periode, skal dette avtales med havnesjefen.