KRAN

Foreningens 12-tonns kran står til disposisjon for medlemmene i Eidsvåg Båtlag. Samtlige båter tilhørende medlemmer i Eidsvåg Båtlag under 12 tonn maksvekt kan be om landsetting ved kranen.

For bruk av kran betales en leie som fastsettes av styret - se priser.

Bestilling
Kranen skal bestilles i god tid - helst 14 dager i forkant.
Kraning foregår mandag og torsdag kl. 17.00.
Du kontakter kranførerne direkte selv (se lenger nede på siden), men husk å se etter eventuelle meldinger på forsiden/oppslagstavlen om eventuell sommerstenging eller driftsavbrudd før du kontakter kranførerne.

Båteier skal sørge for medhjelpere
Båteier plikter å skaffe medhjelpere. Ved landsetting av båter fra og med 30 fot til 34 fot - skal det være minst 2 personer/hjelpemannskaper til stede utover kranfører.
Ved landsetting av båter over 34 fot - skal det være minst 3 personer/hjelpemannskaper til stede utover kranfører ved kraning.  

Er du ikke medlem av EB ?
Ikke-medlemmer kan også gis anledning til å benytte kranen – for seilbåter begrenset inntil 10 meter lengde. For ikke-medlemmer kreves det dokumentasjon/underskrift på eget ansvarsskjema for at båten er kaskoforsikret, at båteier har personlig ulykkesforsikring samt at båteier aksepterer alt ansvar i fm kraningen. 

På land

Om ikke annet er avtalt - settes båten på Eidsvåg Båtlags opplagsmateriell - seilbåtstøtter eller motorbåtkrybber.
Båten kan stå på land til neste løft (mandag eller torsdag). Det vil si minimum 3 dager.
Eventuell ekstra tid på land kan avtales med kranførerne.
Båten skal merkes med eiers navn og mobilnr når båten står på land. Dette fordi at vaktene mfl lett kan kontakte eier om noe galt oppdages. Skriv det f.eks. på en remse med maskeringstape. Evt. finnes det merkelapper og hyssing (strips) ved toalettet midt på klubbhuset.

Om bunnen skal skrapes for bunnstoff, skal plattingen under båten dekkes til med presenning for å samle opp miljøfarlig avfall.
Det er ikke tillatt å kaste miljøfarlig avfall i havnens søppelcontainere. Dette avfallet skal du selv ta med deg til en miljøstasjon.

Gjør rent etter deg
Umiddelbart etter rengjøring av bunnen på båten skal plattingen ved kranen rengjøres for skjell ol. Dette tiltrekker seg fort fugler ol. som ikke er ønskelig.

Etter at du har satt båten på vannet skal plattingen rengjøres og området ryddes etter bruk.
Kost og spade finnes ved klubbhuset.

 

Parkering for ikke-medlemmer

Eidsvåg båtlag har leiet inn firma som utfører parkeringskontroll på øvre parkeringsplass.
Biler uten båtlagets medlemsoblat eller midlertidig parkeringstillatelse blir ilagt gebyr.
Spør derfor kranfører om kort for midlertidig parkeringstillatelse FØR dere kraner.

Parkering av tilhenger

Om det løftes til eller fra tilhenger, og denne ønskes plassert i havnen før eller etter kraning, kan dette innvilges for en kortere periode. Dette skal imidlertid avtales med havnesjefen som antyder plassering.

Betaling - kran

Medlemmer i båtlaget får faktura tilsendt.

Ikke-medlemmer må forskuddsbetale.
Det kan betales med Vipps (se nedenfor på denne siden), eller det kan betales til kto nr: 3625 87 36170. Merk innbetaling med båteier/bestillers navn og opptaksdato.
Kvittering/utskrift av innbetaling må forevises før kraning skjer.

Priser for kraning finner du her
Satser for kraning fastsettes av styret.

Betale med Vipps

Du kan betale kranleie med Vipps.

- velg betal
- skriv inn Vippsnummer 517967
- sett inn beløp

Kranførere

Uke med partall:
Arne Olsen 910 01 760

Uke med oddetall:
Dag Audun Hjortland 996 17 508


Generelt er kranen sommerstengt i hele juli måned