KRAN

Kranen er i første rekke beregnet for Eidsvåg båtlags egne medlemmer, som har prioritet ved forespørsel om kraning inntil 14 dager i forkant. Kranen skal bestilles i god tid - helst 14 dager i forkant, og avtalt kraning foregår hovedsakelig mandag og torsdag kl. 17.00.

Kranførerne kontakter du direkte selv, men husk å se etter eventuelle meldinger på forsiden/oppslagstavlen om eventuell sommerstenging eller driftsavbrudd før du kontakter kranførerne.

Samtlige båter tilhørende medlemmer i Eidsvåg Båtlag under 12 tonn maksvekt kan be om landsetting ved kranen.


Er du ikke medlem av EB ?
Ikke-medlemmer kan også gis anledning til å benytte kranen – dog begrenset til båter inntil 32 fot. For ikke-medlemmer kreves det dokumentasjon/underskrift på eget ansvarsskjema for at båten er kaskoforsikret, at båteier har personlig ulykkesforsikring samt at båteier aksepterer alt ansvar i fm kraningen. 


Båteier skal sørge for medhjelpere
Ved landsetting av båter fra og med 30 fot til 34 fot - skal det være minst 2 personer/hjelpemannskaper til stede utover kranfører.
Ved landsetting av båter over 34 fot - skal det være minst 3 personer/hjelpemannskaper til stede utover kranfører ved kraning. 

På land

Om ikke annet er avtalt - settes båten på Eidsvåg Båtlags opplagsmateriell - seilbåtstøtter eller motorbåtkrybber. Båten kan stå på land til neste løft (mandag eller torsdag). Det vil si minimum 3 dager.
Eventuell ekstra tid på land kan avtales med kranførerne.
Båten skal merkes med eiers navn og mobilnr når båten står på land. Dette fordi at vaktene mfl lett kan kontakte eier om noe galt oppdages. Skriv det f.eks. på en remse med maskeringstape. Evt. finnes det merkelapper og hyssing ved toalettet midt på klubbhuset.


Om bunnen skal skrapes for bunnstoff, skal plattingen under båten dekkes til med presenning for å samle opp miljøfarlig avfall.
Det er ikke tillatt å kaste miljøfarlig avfall i havnens søppelcontainere. Dette avfallet skal du selv ta med deg til en miljøstasjon.


Umiddelbart etter spyling av båten skal plattingen rengjøres for skjell ol. Om ikke tiltrekker seg fort fugler ol. som ikke er ønskelig.

Etter at du har satt båten på vannet skal plattingen rengjøres og området ryddes etter bruk.
Kost og spade finnes ved klubbhuset.

 

Parkering for ikke-medlemmer

Eidsvåg båtlag har leiet inn firma som utfører parkeringskontroll på øvre parkeringsplass.
Biler uten båtlagets medlemsoblat eller midlertidig parkeringstillatelse blir ilagt gebyr.
Spør derfor kranfører om kort for midlertidig parkeringstillatelse FØR dere kraner.

Parkering av tilhenger

Om det løftes til eller fra tilhenger, og denne ønskes plassert i havnen før eller etter kraning, kan dette innvilges for en kortere periode. Dette skal imidlertid avtales med havnesjefen som antyder plassering.

Betaling - kran

Medlemmer i båtlaget får faktura tilsendt.

Ikke-medlemmer må forskuddsbetale.
Det kan betales med Vipps (se nedenfor på denne siden), eller det kan betales til kto nr: 3625 87 36170. Merk innbetaling med båteier/bestillers navn og opptaksdato.
Kvittering/utskrift av innbetaling må forevises før kraning skjer.

Priser for kraning finner du her
Satser for kraning fastsettes av styret.

Betale med Vipps

Du kan betale kranleie med Vipps.

- velg betal
- skriv inn Vippsnummer 517967
- sett inn beløp

Kranførere

Uke med partall:
Arne Olsen 91001760

Uke med oddetall:
Dag Audun Hjortland 99617508 - 55256407 - jobb: 55254027


Generelt er kranen sommerstengt i hele juli måned