KRAN

Kranen er i første rekke beregnet for Eidsvåg båtlags egne medlemmer, som har prioritet ved forespørsel om kraning inntil 14 dager i forkant.  Kranen skal bestilles i god tid - helst 14 dager i forkant, og avtalt kraning foregår hovedsakelig mandag og torsdag kl. 17.00.

Kranførerne kontakter du direkte selv, men husk å se etter eventuelle meldinger på forsiden/oppslagstavlen om eventuell sommerstenging eller driftsavbrudd før du kontakter kranførerne.

Kranen har en begrensning på 5 tonn.

 

 

 


 

Betaling

De som ikke er medlemmer i båtlaget må forskuddsbetale til kto nr: 3625 87 36170.
Merk innbetaling med båteier/bestillers navn og opptaksdato. Kvittering/utskrift av innbetaling må forevises før kraning skjer. 

Medlemmer får faktura tilsendt.

Priser for kraning finner du her

Kranførere

Uke med partall:
Arne Olsen 91001760 - 90070919

Uke med oddetall:
Dag Audun Hjortland 99617508 - 55256407 - jobb: 55254027


Generelt er kranen sommerstengt i hele juli måned

På land

Båten settes ved kranen på båtlagets seilbåt- eller motorbåtkrybbe og kan stå på land til neste løft (mandag eller torsdag), minimum 3 dager. Eventuell ekstra tid på land kan avtales med kranførerne. Båten skal merkes med navn og mobilnr når båten står på land. Skriv det f.eks. på en remse med maskeringstape. Evt. finnes det merkelapper og hyssing ved toalettet midt på klubbhuset.


Om bunnen skal skrapes for bunnstoff, skal plattingen under båten dekkes til med presenning for å samle opp miljøfarlig avfall. Dette avfallet skal du selv ta med deg til en miljøstasjon.
Det er ikke tillatt å kaste miljøfarlig avfall i havnens søppelcontainere.


Umiddelbart etter spyling av båten skal plattingen rengjøres for skjell ol. Dette tiltrekker seg fort fugler ol. som ikke er ønskelig.Etter at du har satt båten på vannet skal plattingen rengjøres og området ryddes etter bruk. Kost og spade finnes ved klubbhuset.

 

Parkering av tilhenger/båt med tilhenger

Om det løftes til eller fra tilhenger, og denne ønskes plassert i havnen for en kortere periode, skal dette avtales med havnesjefen.