Fotoalbum

I fotomappene vil du finne et utvalg foto fra vår spede begynnelse og oppover. Om du sitter med foto - gamle eller nye, fra båthavnen eller andre minner fra båtlivet som du ønsker å dele med oss - hadde det vært veldig hyggelig om du sender disse til oss  - gjerne som vedlegg i en e-post.