Havnens loggbok - diverse hendelser og merkesaker

27. aug, 2018

Bergen Kommune har egasjert IMC Diving til å foreta kontroll utenfor kaianlegget.

25. aug, 2018

En entreprenør har startet arbeidet med opprydning i elveløpet.

23. aug, 2018

Bergen kommune m fl har befart området i dag, og etter råd fra geolog har Bydrift sperret av deler av kaiområdet da det er ting som tyder på at massene under kaidekket er vasket ut og at området derfor kan være ustabilt.

23. aug, 2018

Dambruddet i Munkebotn onsdag 22.8. kveld skylte enorme mengder vann ned elveløpet til havnen. Når det ble kjent at det var risiko for at demningen brast, vurderte styret tiltak i havnen - flytte unna og sikre opplagsmateriell mm - men politiet tillot ikke dette. 
Via havnens videoovervåkingsanlegg kunne vi imidlertid følge hvordan flommen raserte deler av havnen. Tregjerdet på muren hvor elven går inn i rør ble etter kort tid revet ned og skubbet avgårde med vannmassene. Mengder med materialer, fra planker til trær og store steiner ble kastet over murene. Mesteparten ble ført over parkeringsplassen til sjøen. Mye av opplagsutsyret som var lagret på nedsiden av elven ble skylt nedover med det frådende vannet. Noe av dette havnet i sjøen.  
Status onsdag kveld var at parkeringsplassen fra elven og mot kranen var dekket av slam og stein, og i dette stod det tre biler og en tilhenger.

Torsdag 23. er status at bilene er fjernet av Viking nå i morgentimene. Når dette pågikk ble det nedlagt ferdselsforbud i havnen - bortsett fra representanter fra styret. Dette ble utover dagen opphevet og vi har fått sett på skadene. Det mest alvorlige er at massene under betongdekket fra elven og ned har fått gjennomgå. Det ene av de to elveløpene i rør er blokkert av stein og løsmasser. Det er også tydelige tegn på at kaiområdet nedenfor elven har vært i bevegelse. Bergen kommune m fl har befart området i dag, og etter råd fra geolog har Bydrift sperret av deler av kaiområdet. Bortsett fra dette er det mye stein og slam i innerste del av havnen. Opprydning av området og tilbakestilling av havnen vil skje når ansvar for dette er plassert.

Fredag har diverse representanter for kommunen befart området og fredag ettermiddag begynte en entrepenør opprydning i elveløpet. 

 

21. aug, 2018

Arbeid er satt i gang med å utvide kaidekket mellom den nye kranen og den eksisterende trebryggen.