Havnens loggbok - diverse hendelser og merkesaker

9. sep, 2018

Båtlaget hyret inn en profesjonell trefeller for å felle trærne i skråningen fra elven og til "svingen". Jobben er nå gjort og resultatet er meget bra. Åpent og fint og mye mindre løv som faller på båtene i opplag.

4. sep, 2018

Dykkere har vurdert løsmassene i sjøen på nytt og det ble besluttet å fjerne mer masser fra bunnen utenfor F-bryggen.

31. aug, 2018

Her fjernes masser som er fraktet med flomvannet fra sjøbunnen.

27. aug, 2018

Bergen Kommune har egasjert IMC Diving til å foreta kontroll utenfor kaianlegget.

25. aug, 2018

En entreprenør har startet arbeidet med opprydning i elveløpet.