Vaktreglementet er styrende dokument for vakt/vakthold i havnen. Det finner du her.

Vakt i havnen

Vaktholdet i båthavnen utføres av medlemmene i Eidsvåg Båtlag. 
Som medlem er du selv ansvarlig for å søke informasjon/orientere deg om dine vakter.

Dersom den tildelte vakten ikke passer, kan vakten byttes internt, eller settes bort til en av dem som er på listen over ekstravakter.
Du avtaler selv med en av disse.
Ønske om internt vaktbytte kan annonseres på oppslagstavlen/vaktbytte.

Dersom vakt byttes internt, er medlemmet som er oppsatt på vakt den ansvarlige for at vakten blir utført. Om et familiemedlem tar vakten skal vedkommende ha fylt 18 år.

Vaktene skal være på plass i god tid og være tilstede i havnen hele vaktperioden, og det skal
alltid være to personer på vakt samtidig.Vakten skal følge instruks som er i vaktboden. 


Vakttjenesten i havnen er viktig, ikke minst for om mulig å slå ned et branntilløp.

Sett deg derfor inn i branninstruksen slik at du har en bedre forutsetning for å handle riktig.
Orientér deg om hvor hjelpemidler finnes.

Ved dårlig vær skal vaktene bære flytevest.

 


 

Vaktliste høst 2018

publisert 21.08.2018


 

Godkjente ekstravakter

  • Trond Erik Lines: 92 21 11 13     
  • Bjørn Ekroll: 91 86 32 58 - 55 25 67 71
  • Ingunn Hjortland: 91 81 72 02
  • Jan-Erik Omdal 92 03 04 85
  • Solveig Jensen: 45 00 25 06
  • Henrik Reigstad: 95 76 68 63
  • Ole-Marius Jensen 91 55 88 08

Vaktbytte

Ønsker du å bytte din tildelte vakt? 
Forutsetningen er at du skriver annonseteksten din ferdig i en e-post: Dato du ønsker å bytte bort, evt. periode du kan ta annen vakt, navn og telefonnummer og evt. e-post adresse.
E-posten sender du til oss merket "Vaktbytte", god tid i forveien. Husk også å sende melding så snart du har fått byttet vakten eller at det ikke lenger er aktuelt. 
Styret står ikke ansvarlig for ikke-publisert annonse, da det kan være perioder der vi ikke har muligheter til å gjøre dette. Vi gjør for ordens skyld også oppmerksom på at sendt annonse ikke fritar deg for ansvaret for egen vakt.

 

 

 

EKSEMPEL PÅ ANNONSE:

8. Oktober

Jeg har vakt 08. oktober og ønsker å bytte til en annen dag.
Er bortreist 08-15 oktober. Kan ta vakt stort sett alle andre dager.

Ola Nordmann tlf 55667788
ola.nordmann@gmail.com

 

Vakter som ønskes byttet: