Vi må ha de rette data - på den enkleste måten for oss

En viktig forutsetning for at de tillitsvalgte skal klare å administrere båtlaget innenfor normale rammer, er at medlemmene bidrar på beste måte.
Skjemadata vi må ha for å gjøre jobben, må vi ha til rett tid, og de data vi sitter på må stemme. Riktige opplysninger kan også være viktig om noe er i ferd med å skje med båten din. 

Dokumenter til båtlaget / styret kan sendes pr. post, pr. e-post eller legges i styrepostkassen.


NB! Postkasse til styret er hvit postkasse oppe på terrassen til klubbhuset.

 


 

Avtale / Havneskjema

Havneskjemaet/avtalen er et sentralt dokument i båtlaget og dette skal til enhver tid være oppdatert. 
Skjemaet fylles ut ved nyregistrering av medlemmer og båt.
Alle medlemmer plikter straks å sende ny informasjon om  alle endringer i informasjon som er oppgitt i havneskjemaet/avtalen. 

Skjemaet brukes også i det manuelle arkivet i båtlaget, og er således viktig om datatilgangen skulle falle ut. Derfor er det viktig at vi også har en papirversjon med alle data og ikke minst oppdaterte data.

Dokumentet skal være fullstendig utfylt når det sendes/leveres til styret. Skriv tydelig!

Eidsvåg Båtlag deler personopplysninger (navn, adresse, mobil og epost) som er oppgitt i dette skjemaet med medlemmene i form av vaktlister, bryggelister ol. samt med KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) for fullverdige medlemmer.

Havneskjema - avtale


 

Overførsel av medlemskap

Fullverdig medlemskap kan overføres til medlemmets ektefelle/registrert samboer, forelder, barn, barnebarn eller søsken. Søknad om overføring av medlemskap behandles av styret. 
Søknad om overførsel av medlemskap skal sendes skriftlig til styret på eget skjema:

Overførsel av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap

Medlemskapet gjelder fra 1.4 til 31.03. påfølgende kalenderår. Utmeldelse av fullverdig medlemskap bør være båtlaget i hende innen årets utgang.
Oppsigelse av medlemskap, fullverdig- eller korttidsmedlemskap, skal gjøres skriftlig til styret på eget skjema.
Oppsigelse i sesong fører ikke til refusjon av innbetalt gebyr/havneleie.

Ved oppsigelse skal fortøyninger fjernes og båtplassen skal være ryddet og klargjort for ny tildeling (om bryggeplass må ryddes av båtlaget blir ryddeavgift belastet).
Medlemmet plikter å utføre vakttjeneste som er oppsatt innen en måned etter at oppsigelsen er kommet båtlaget i hende.

Oppsigelse av medlemskap

skal brukes ved oppsigelse av Fullverdig og Korttids medlemskap


 

Strømforbruk

Alle som har strømavtale (og kun disse) plikter å levere skriftlig avlest målerstand for bruk av strøm en gang for året. Fristen for dette er innen dato for utsetting om våren. Skjemaet skal sendes inn enten strøm er brukt eller ikke eller leveres i styrepostkassen.

Skjemaet (papirversjon) finner du også ved toalettet i havnen.

Strøm registreringsskjema (doc)

Dette skjemaet kan du fylle inn på din egen Pc og sende inn som vedlegg i en e-post.

Strøm registreringsskjema (pdf)