Problemer med å laste ned dokumentet?

Vi opplever at de som har Windows 10/Microsoft Edge nettleser ikke får åpnet PDF-filer. Detter er et problem som har med Microsofts nettleser å gjøre.

Dersom du installerer en annen nettleser (og det kan anbefales) f.eks. Google Crome eller Opera fungerer det fint.

Vi må ha de rette data - på den enkleste måten for oss

En viktig forutsetning for at de tillitsvalgte skal klare å administrere båtlaget innenfor normale rammer, er at medlemmene bidrar på beste måte.
Skjemadata vi må ha for å gjøre jobben, må vi ha til rett tid, og de data vi sitter på må stemme. Riktige opplysninger kan også være viktig om noe er i ferd med å skje med båten din. 

Dokumenter til båtlaget / styret kan sendes pr. post, pr. e-post eller legges i styrepostkassen.


NB! Postkasse til styret er hvit postkasse oppe på terrassen til klubbhuset.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtale / Havneskjema

Havneskjemaet/avtalen er et sentralt dokument i båtlaget og dette skal til enhver tid være oppdatert. Skjemaet fylles ut ved nyregistrering av medlemmer og båt, og eksisterende medlemmer skal fylle ut og levere nytt skjema når det er endringer i innhold/data. Dette kan være person-, kontaktopplysninger, båtstatus eller endringer i havne/opplagsstatus. 

Skjemaet brukes også i det manuelle arkivet i båtlaget, og skal også derfor være fullstendig utfylt når det sendes/leveres til styret (kan sendes via e-post om du først fyller ut kontrakten og scanner den). Skriv tydelig.

Alle medlemmer plikter straks å sende ny informasjon om  alle endringer i informasjon som er oppgitt i havneskjemaet/avtalen.

Eidsvåg Båtlag deler personopplysninger (navn, adresse, mobil og epost) som er oppgitt i dette skjemaet med medlemmene i form av vaktlister, bryggelister ol. samt med KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) for fullverdige medlemmer.

Havneskjema - avtale

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Overførsel av medlemskap

Fullverdig medlemskap kan overføres til medlemmets ektefelle/registrert samboer, forelder, barn, barnebarn eller søsken. Søknad om overføring av medlemskap behandles av styret. 
Søknad om overførsel av medlemskap skal sendes skriftlig til styret på eget skjema:

Overførsel av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap

Medlemskapet gjelder fra 1.4 til 31.03. påfølgende kalenderår. Utmeldelse bør være båtlaget i hende innen årets utgang.
Oppsigelse av medlemskap, fullverdig eller korttid, skal gjøres skriftlig til styret på eget skjema.
Oppsigelse i sesong fører ikke til refusjon av innbetalt gebyr/havneleie.

Ved oppsigelse skal fortøyninger fjernes og båtplassen skal være ryddet og klargjort for ny tildeling (om bryggeplass må ryddes av båtlaget blir ryddeavgift belastet).
Medlemmet plikter å utføre vakttjeneste som er oppsatt innen en måned etter at oppsigelsen er kommet båtlaget i hende.

Oppsigelse av medlemskap

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strømforbruk

Alle som har strømavtale (og kun disse) plikter å levere skriftlig avlest målerstand for bruk av strøm en gang for året. Fristen for dette er innen dato for utsetting om våren. Skjemaet skal sendes inn enten strøm er brukt eller ikke eller leveres i styrepostkassen.

Skjemaet (papirversjon) finner du også ved toalettet i havnen.

Strøm registreringsskjema (doc)

Dette skjemaet kan du fylle inn på din egen Pc og sende inn som vedlegg i en e-post.

Strøm registreringsskjema (pdf)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenter for deg som søker medlemskap/bryggeplass i Eidsvåg Båtlag

Generelt har vi har stor pågang av båteiere som ønsker plass i havnen. For å komme i betrakning må du sende inn søknad om båtplass. Du settes da på en rangert liste i første omgang etter den dato søknaden er registrert hos oss. Når det er ledig båtplass som vi anser som passende til din båt vil vi ta kontakt med deg. Takker du nei til tilbudet, vil du få ny rangeringsdato fra den dagen. 
Vi beregner oss et administrasjonsgebyr på kr.200,- pr. år for at du skal stå på ventelisten. Vi sender faktura på gebyret. Ikke betalt faktura fører til sletting fra ventelisten uten varsel.

Sender du inn søknad om medlemskap aksepterer du også at EB publiserer ventelisten. Du gir også med dette aksept for at Båtlaget deler personopplysninger (navn, adresse, mobil og epost) med med medlemmene i form av vaktlister, bryggelister ol.

Søknad om medlemskap baatplass

Leie av bryggeplass vinter

Har du en utrygg hjemmehavn? Eidsvåg båtlag har normalt ledig bryggekapasitet i vintersesongen. Prisene finner du her (gjestebrygge).
Om du ønsker å leie bryggeplass hos oss, for vinteren, sender du inn skjema som du finner under.

Dokumentet skal være fullstendig utfylt og underskrevet når den sendes/leveres til styret ved å benytte den hvite postkassen på terrassen i havnen (kan også sendes via e-post om du først fyller ut skjemaet og scanner den). Skriv tydelig! 
Båter som leier vinterhavn i Eidsvåg må være ute av bryggen innen 30. mars.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli is i havnen.


Søknad om båtplass vinter - manuelt skjema

Søknad om båtplass vinter - el skjema