Branninstruks

Å handle raskt, riktig og rolig når noe skjer er viktig. Også når man om mulig skal å slå ned et branntilløp. Sett deg derfor inn i branninstruksen slik at du har en bedre forutsetning for å handle riktig. Orienter deg om hvor hjelpemidler finnes.

 

 • VARSLE: De som er truet av brannen
  Ring brannvesenet – 110.
 • REDDE: De som er i umiddelbar fare
 • SLOKKE:Om du mener du kan klare dette uten risiko
  Bruk håndslokkeapparat eller vann med spredt stråle inne i båten
  Bruk vannpostene på kaien ved utvendig slokking

  Ved brann i båt skal du ikke løsne den båten som brenner, men båtene som ligger i nærheten av denne. 
  Ring brannvesenet. Slokk med vannslangene på bryggen.


 • Håndslokkeapparater er plassert i skap ved alle brygger. Vannposter finnes på alle brygger og ved klubbhus.

Nødpumpe

Vi har anskaffet en ny nødpumpe, som er plassert i gangen utenfor toalettet (der hvor nødpumpen "alltid" har stått). Pumpen er selvsagt tilgjengelig for alle båtlagets medlemmer som måtte oppleve at båten tar inn vann. Pumpen har en kapasitet på 14,5 m3/t.
Pumpen er plassert på gulvet i en kurv. Pumpe, skjøteledning og lenseslange. Både pumpe og skjøtekabel er utstyrt med CEE-kontakter (store blå). 

Etter bruk skal pumpen og utstyret nullstilles. Pumpen skal dyppes i og gjennomspyles med ferskvann. Ledninger og slange skal rengjøres, rulles pent sammen og det hele plasseres hvor du fant den. Finner du noe feil med pumpe eller utstyr. Meld fra til materialforvalter. 

Brann i båten er en svært alvorlig situasjon

Brann i båt er for de aller fleste et skrekkscenario, men det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. I en fritidsbåt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Er du midtfjords kan det være for seint. Det kan også være vel seint hvis du ligger fortøyd i en tettpakket havn, uten at du har en plan for hvordan du skal unnslippe om det tar fyr i en av nabobåten.

Viktig med røykvarsler
Røykvarsler bør være obligatorisk. Vi sover ikke tryggere i en båt enn i hjemme. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt. En røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt. I tillegg til røykvarsler bør du også sørge for å ha et brannslokkingsapparat lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering for å bedre sikkerheten ombord.

Elektriske anlegg krever vedlikehold
For å redusere brannrisikoen i båten må du sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før sesongen starter.
Bruk av ”hjemmesnekrede” elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i havn er ikke tillatt. Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den mest vanlige brannårsaken i Norge - også i båt!

Brannfare ved fylling av drivstoff
Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner. –Det er viktig å tenke sikkerhet når du fyller drivstoff. Har du løs bensintank skal denne tas opp på bryggen når du fyller. Har du fast bensintank ombord må du passe spesielt på at du ikke fyller for fullt, slik at bensin lekker ut i båten.

-Selv om bensin er farligere enn diesel, betyr ikke dette at dieselen er ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann. Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er skummelt fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet
Bruk og oppbevaring av gass er i dag vanlig i båt, men krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje, og les bruksanvisningen før du tar i bruk nytt utstyr. Anlegget i sin helhet skal kontrolleres minst hvert 5. år og slangene skal normalt også byttes ut da. Husk at max tillatte slangelengde er 1,2 meter og slangen skal være godkjent for gassutstyr.
Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.
Lekkasjetester og gassalarm er nesten en selvfølge. Fjernbetjent hovedbryter er en meget fornuftig investering.

-Ellers gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Enkle råd for å unngå brann i båt:

· Monter røykvarsler
· Ha alltid godt flyteutstyr tilgjengelig og klar til bruk.
· Søl ikke med drivstoff eller olje.
· Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.
· Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
· Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
· Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
· Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten.
· Vær oppmerksom på lekkasjer.
· Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje.
· Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet.
· Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen.

Blås i vesten – ikke i vedlikeholdet! Og gjør det før sesongen starter!

Salget av flytevester står ikke i forhold til omsetningen av nye sett med patroner og cellulosetabletter, skal vi tro produsentene av vester. En oppblåsbar vest krever et minimum av ettersyn, og det er lagt opp til at vi som forbrukere selv skal kunne utføre servicen på egenhånd.

Årlig inspeksjon
• Alle som har oppblåsbare flytevester bør foreta en visuell inspeksjon av vesten en gang i året – eller ved mistanke om lekkasje. Inspisér lungen, yttertrekket, munnstykket og fløyten for skader.
• Blås vesten opp manuelt ved hjelp av munnstykket og la den ligge oppblåst over natten. Har det sivet ut mye luft, må du få kontrollert lungen for lekkasjer hos forhandler.
• Skru også ut patronen og sjekk at den er hel. For å være på den sikre siden, kan du kontrollveie patronen på en brevvekt. Vekten er stemplet på patronen, gjerne angitt med Min.GR.Wt. 140.0 G. Er patronen brukt, må den skiftes. Når du har kontrollert eller skiftet CO2-patronen, må du påse at den er skikkelig tilskrudd i utløsermekanismen. Ved utskifting av CO2-patron, må du huske å bytte gummipakning mellom patron og utløsermekanisme.
• Skift cellulosetabletten årlig. Vær oppmerksom på at det finnes flere typer utløsermekanismer på markedet. De to vanligste på fritidsvester er Halkey-Roberts og United Molder. På en United Molder-utløser byttes hele den nederste delen av mekanismen, mens på en Halkey-Roberts bytter man kun cellulose-tabletten som ligger i utløserkoppen.
• Etter at vesten er utløst eller blåst opp for visuell kontroll, er det svært viktig at den pakkes riktig. Lungen skal legges i en trekkspillform (ikke rulles) slik at den også vil folde seg ut som et trekkspill når den blåses opp.

Montering av brannslokker i båt

De fleste brannslokkere som står på høykant i båter er "feil" montert - med mindre du er særdeles flink til å snu og riste på slokkeapparatet innimellom. For at du skal ha en større grad av sikkerhet for at brannslokkeren skal virke som forutsatt, har det vist seg at det kan det være en fordel at den monteres liggende. En beholder som ligger har en større flate som pulveret får bevege seg på, og kan redusere faren for at pulveret pakker seg i bunnen av apparatet. Det er fra bunnen av beholderen første del av pulveret skal komme når man løser ut slokkeapparatet.
Slokkeapparatet skal moteres lett tilgjengelig. Om du gjemmer vekk slokkeapparatet i båten - husk å merke tydelig med skilt hvor det befinner seg, slik at også andre enn raskt kan finne det i en nødsituasjon.

Husk også å sjekke trykket i apparatet med jevne mellomrom.