Fotoalbum - begynnelsen

"Det hele startet en maidag i 1962.
Etter vel tre uker fant etableringen sted, og allerede i løpet av sommeren begynte båthavnen å vise seg i terrenget.
De første båtene fant sine plasser.

Etableringen av Eidsvåg Båtlag er et skoleeksempel i hvordan det kan gjøres.
Når initiativ brøyter seg frem gjennom byråkrati.
Når godviljen legges til.
Når hjelpsomheten mobiliseres.
Når felles interesser organiseres til alles beste.

Dugnadsarbeid skapte nytt kameratskap.
Et småbåtmiljø knyttet nye bånd i en gammel, men ekspanderende bydel.
Her er det nødvendig at man «gir en hånd», men det er også mangen en gang påkrevet at «man får en hånd». Dette skaper også holdninger som er en forutsetning for båtlivet skal bli en glede – ble det sagt i en artikkel om båtlaget i Bergens Tidende i 1882.
Med båten som samlingspunkt hadde man klart å skape et miljø hvor det ble knyttet mange nye vennskap.

Fremdeles – altså i dag når vi skriver 2012 - er det er vel liten tvil om at pionernes visjon om at vårt bysamfunn som har fjord og hav som nærmeste nabo burde tilrettelegge småbåthavner slik at man kunne nyte og glede seg over dette naboskapet – sjøen – at dette var klokt. Likeledes er det vel heller ingen tvil om at pionernes ønske om å skape en god havn der folk ville trives har vært vellykket."

Utdrag fra Jan Ove Brakstads tale jubileumskvelden.