Havnen vår ligger idyllisk til innerst i Eidsvågbukten like nord for Bergen sentrum, ved de karakteristiske hvite og ærværdige gamle bygningene til Eidsvåg Fabrikker.
Posisjon: N60 26.211 E5 18.891

Eidsvåg båtlag er en medlemsorganisasjon som ble stiftet 28. mai 1962. Et arbeidsutvalg inngikk kontrakt med A/S Eidsvåg Fabrikker om leie av 210 meter strandlinje i indre Eidsvåg, og takket være dette, kunne vi derfor feire vårt 50-års jubileum i 2012.
I 2018 kjøpte vi tomtene vi bygslet. Selvfølelig et stort økonomisk løft, men nå eier vi havnen vår selv, og vi føler at vi med dette har sikret båtlagets intersser også i fjern fremtid. 

Båtlagets formål er å opparbeide, vedlikeholde og drive en tidsmessig og veldrevet båthavn og opplagsplass for fritidsbåter for sine medlemmer. Legge forholdene til rette for et rikt, godt og sikkert friluftsliv på sjøen samt bidra til å bekjempe forurensning av sjø- og strandområder. 

Eidsvåg båtlag er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund.

For å få båtplass/medlemskap i Eidsvåg Båtlag må du søke om dette på eget skjema som du finner her. Du blir da satt på vår venteliste.

 

 

Brygger

Vi har totalt ca. 750 meter brygge fordelt på 236 bryggeplasser. Våre brygger, A til F, er på illustrasjonen merket med blått. Et privat bryggeanlegg til venstre for oss og Eidsvåg Fabrikkers bryggeanlegg til høyre for oss. A-B-bryggens ytterste del er av bølgedempertype og er hele 180 cm dyp. Dette sørger for en roligere havn når nordvesten står på. Brygger og utriggere gjennomgår stadig fornying og systematisk vedlikehold blir foretatt - også under vann.

Havnen er videoovervåket og har bemannet vakt.

 

Gjestebrygge
Vi har ikke fasiliteter gode nok til at vi offisielt tilbyr gjesteplasser, men om du er fornøyd med en bryggeplass i en rolig havn, tilgang til toalett, vann og strøm, er du hjertelig velkommen til å ringe havnesjefen for å høre om vi har ledig plass. Vi har butikk i umiddelbar nærhet og meget god bussforbindelse til sentrum like ved havnen. Les mer her.

Klubbhuset

Klubbhuset er båtlagets samlingspunkt.

Hver torsdag er det "stinn brakke" i klubbhuset!
Noen kaller det "Eldrerådet".
Vi liker å se på det som en trivelig stund der mye erfaring er samlet. 

Uansett er det nytrukket kaffe hver torsdag kl. 10.30 til 13.00 (og mest sannsynlig andre dager også).

Klubbhuset er også godt å ha som varmestue under felles dugnadsinnsatser, ved fellesopptak og utsetting av båter. På fotoet under er det mannskaper som er i beredskap under et av ekstremværene som raserte vestlandet i 2016.