E-post
post@eidsvag-batlag.no

Postadresse
Eidsvåg Båtlag
Postboks 37 Øvre Ervik
5876 Bergen

Besøksadresse
Eidsvåg Båtlag
Eidsvågveien 121
5105 Eidsvåg i Åsane

Vi foretrekker det skriftlig

Henvendelser til styret bør gjøres skriftlig eller pr-epost. Dette er en ryddig måte å gjøre det på for begge parter. Husk at båtlaget ikke har noen ansatte - kun tillitsvalgte som utfører vervene i fritiden sin. Dessuten har forespørsler og henvendelser gitt på "bryggekanten" en lei tendens til å gå i glemmeboken. Om henvendelsen gjelder ting som ikke kan vente - bruk selvsagt telefon.

 • For å sende melding (e-post) - skriver du først den styrekontakt du ønsker kontakt med og deretter emne.
  For eksempel: Havnesjef - spørsmål om bytte av bryggeplass. 
  Dette letter arbeidet for oss mye.

  Ved feil i havnen - se lenger nede på siden. 

 • Skal du søke om båtplass i havnen - bruk søknadskjema som du finner her
 • Hvor du er på ventelisten kan du se her
 • Skal du si opp eller endre medlemskapet - bruk skjema som du finner her
 • Spørsmål om medlemskapet eller bryggeplass: Havnesjef
 • Spørsmål knyttet til vakttjenesten: Vaktsjefen.
 • Spørsmål vedrørende faktura, avgifter/gebyrer etc: kontakt kasserer
 • Opplagsjefen har ansvar for opptak/utsetting av båtene og opplags/parkeringsplassen og bom.
 • Visehavnesjefen har ansvar for bryggenes tekniske stand og at havnereglementet blir fulgt
 • Materialforvalter har ansvar for materiell, strøm, lys ol. samt miljøbod
 • Viseformann er ansvarlig for alt innenfor helse, miljø og sikkerhet

Spørsmål vedrørende andre aktiviteter i havnen: Havnesjef eller formann.

For saker som vedrører ditt forhold til Eidsvåg Båtlag - send dette skriftlig/e-post til styret. Dette vil så bli behandlet på styremøte som normalt finner sted første mandag i måneden.

Ved feil eller skader i havnen

 • på elektrisk anlegg, materiell eller i miljøbod - kontakt materialforvalter
 • på bom eller parkeringsplass - kontakt opplagssjef
 • på bryggeanlegg eller båter i anlegget - kontakt visehavnesjef

Telefoner

Klubbhus: 95 09 11 12
(telefonen er kun betjent om folk er i klubbhuset)


Styret

 • Formann: Harald Deisz – 918 62 039 - 55256400
 • Viseformann: Jan Kristian Walde Johnsen – 917 15 378
 • Havnesjef: Svein Kjørsvik – 934 34 544
 • Visehavnesjef: Jarle Johansen - 481 08 133
 • Kasserer: Rolf Ellingsen - 901 32 002
 • Sekretær: Terje Kvamme - 404 27 816
 • Vaktsjef: Terje Aalen - 934 53 598
 • Opplagssjef: Hilmar Tveit – 982 24 444
 • Materialforvalter: Rolf E. Andersen - 93449710
 • Info/webansvarlig: Jan Ove Brakstad - 971 74 008

 

Foto av styret finner du her

Kran

Kontakter for kran finner du her

Utvalg

Revisorer

 • Magnar Øyhovden
 • Ole Petter Grevstad

 

Valgkomite’

 • Rolf Pletten  
 • Thor Sæthre
 • Trond Øvrebø

Ta gjerne uoppfordret kontakt med valgkommiteen om du har forslag til personer til styreverv.