Lokket må være helt nedpå

Topping av kontainerne slik at lokket ikke går nedpå er overhodet ikke greit! Gjennom sesongen ser vi ofte at dette skjer når barnene blir sendt bort med bosset, men forbausende ofte ser vi at de voksne er synderne.
Resultatet blir at havnen flyter av boss etter at måsene og kråkene har fått herje med det.
Derfor: Er kontainerne i havnen full - TA BOSSET MED DEG HJEM!

Husk at ingen er ansatt i havnen. Driften av havnen er basert på at alle bidrar. Det betyr at den som oppdager søppel i havnen - tar seg av søppelet. Så enkelt er det.

Søppel


Bosskontainerne er kun til bruk for restavfall fra bruk og vedlikehold av båten.
 

  • Matavfall skal pakkes i plastpose før det kastes i bosscontainer.
  • Reke-/fiskeavfall skal pakkes i dobbel plast.
  • Mindre presenninger skal brettes til minimum volum.
  • Små pappkasser kan legges i kontaineren i sammenbrettet stand.
  • Miljøfarlig avfall skal leveres til miljøstasjon.
  • Er kontaineren full – tar du søppelet med hjem! Det er ikke tillatt å «toppe» kontaineren slik at lokket ikke lukker helt (da er alt utover hele havnen neste dag).

 

 

Det er ikke tillat å kaste hytteavfall eller søppel tatt med hjemmefra. Det er heller ikke tillatt å kaste store kasser, materialer, elektriske apparater og utstyr samt gjenstander som møbler/innredning ol. i kontainerne. Likeledes store presenninger og gummibåter.
Dette skal du selv levere på gjenbruksstasjon!