Prisliste

Priser gjeldende fra 18.02.2019

 

Fullverdig medlem - kontigent og bryggeplass

 • Kontingent kr. 2000,-
 • Bryggeplass sommer kr. 70,-pr.m2 eller minstepris kr. 1050,-
 • Bryggeplass vinter kr. 70,-pr.m2 eller minstepris kr. 1050,-
 • Opplagsplass vinter kr. 70,-pr.m2 eller minstepris kr. 1050,-
  (Areal båter er største bredde x største lengde (opprundet til hele kvm))

 Andre priser medlemmer

 • Bryggeplass (ekstra brygge) pr. døgn kr. 100,-
 • Bryggeplass (ekstra brygge) pr. mnd. kr 1600,-
 • Strøm/vann sommer kr. 150,-

 

Kortids medlem - bryggeplass

 • Bryggeplass sommer kr 5000,- pluss kr 90,- pr.m2 eller minstepris 6350,-
 • Bryggeplass vinter kr 2000,- pluss kr 90,- pr.m2 eller minstepris 3350,-
 • Opplagsplass vinter kr 2000,- pluss kr 90 pr.m2 eller minstepris 3350,-
  (Areal båter er største bredde x største lengde (opprundet til hele kvm))

Gjestebrygge
(ikke medlemmer)

 • Gjestebrygge pr. døgn inkl. strøm/vann kr. 150,-
 • Gjestebrygge pr. mnd inkl. strøm/vann kr. 2500,-
 • Leie bryggeplass vinter kr. 3000 pluss kr 90 pr.m2 (min. 15 m2) + strømforbruk.

 

Gebyrer

 • Vakttjeneste  - for sent oppmøte/innkalling av ekstravakt kr. 500,-
 • Vakttjeneste uteblivelse kr. 3000,-
 • Flyttingsavgift-båt inntil 6m kr. 500,-
 • Flyttingsavgift-båt over 6m kr. 800,-
 • Lensing/annen bistand grunnet manglende eieroppfølging kr. 800.-
 • 2.gangs advarsel om manglende/mangelfull fortøyning kr. 500.-
 • Nødfortøyning grunnet manglende/mangelfull fortøyning kr. 1000.-
  + kostnader for medgått materiell.

Ventelistegebyr

 • Kr. 200,-/år.

 

Kran

 • Utsetting/opptak av båt fra/til tilhenger eller lastebil:
  • inntil 7 meter - medlem/kortidsmedlem: 500,- ikke medlem: 800,-
  • 7 til 9 meter - medlem/kortidsmedlem: 700,- ikke medlem: 1000,-
  • over 9 meter - medlem/kortidsmedlem: 900,- ikke medlem: 1200,-
 • Opptak motorbåt på båt- stativ mand/torsd eller torsd/mand:
  • inntil 7 meter - medlem/kortidsmedlem: 900,- ikke medlem: 1300,-
  • 7 til 10 meter - medlem/kortidsmedlem: 1100,- ikke medlem: 1600,-
  • over 10 meter - medlem/kortidsmedlem: 1300,- ikke medlem: 1900,-
 • Opptak seilbåt i seilbåtkrybbe mand/torsd eller torsd/mand:
  • inntil 10 meter - medlem/kortidsmedlem: 1400,- ikke medlem: 2000,-
  • over 10 meter - medlem/kortidsmedlem: 1800,- ikke medlem: 2500,-

 • Tillegg for ekstra medgått tid: kr.400 pr. påbegynt time (alt til kranfører)
 • Tillegg på land mer enn 3 dager (til neste kraning):
  • medlem/korttidsmedlem 400,- ikke medlem: 600,-
 • Tillegg dersom båten må flyttes vekk fra kranen med innleid kranbil (bekostes av båteier ) - vurderes etter ressursforbruk.
 • Tillegg for egen biltilhenger med båt til reparasjon / på egen krybbe (Plass anvist av opplagssjef/havnesjef) - pris pr uke: medlem: 600,- ikke medlem 1000,-