Grunnleggende krav for å koble til strøm i havnen

Følgende grunnleggende krav er iht. til gjeldene forskrifter og kan ikke avvikes!

 • Kun rund trepolet kontakt er tillatt.
 • Overganger eller skjøter er IKKE tillatt.
 • Det er kun tillatt å benytte godkjent ledning for utebruk med minimum dimensjon 2,5mm2 .
  Det vil si at plastledninger er ikke under noen omstendigheter tillatt.


Der disse kravene IKKE blir fulgt vil kontakten bli fjernet eller klippet uten videre forvarsel. 

Overfornevnte krav er absolutte. Videre forventer vi at kabel og øvrig utstyr er godkjent og i god stand. Vi ønsker ikke brann i havnen! Spesielt er vinteropplag på land kritisk om brann skulle oppstå.

Øvre grense for kontinuerlig uttak er 500W.

Vær klar over at tilkopling til landstrøm når du ligger i sjøen medfører økt risiko for korrosjon på motor, drev og skroggjennomføringer. Skade på andres båter kan også oppstå dersom du har feil på din strømkabel eller feil på anlegget i din båt. Du anbefales derfor å ha skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landstrøm. Uten skilletrafo kan lekkstrømmer medføre korrosjon både på din båt og båter i nærheten.

Landstrømsinntak skal ikke benyttes når båten står på land på grunn av at skrog/kjøl ikke er jordet. Ved jordfeil kan båten bli berøringsfarlig. Koble batterilader eller avfukter (via måler)direkte i skjøteledningen.

Tilkobling av landstrømskabel

 • Båten skal ha landstrømsentral med egen sikring og jordfeilbryter.
 • Koble til båten først - deretter til strømuttaket.
 • Kabel og plugg skal være uten skader.
 • Det skal kun benyttes gummikabel godkjent for utvendørs bruk. Min ip 44 2,5 mm/2  gummi jordet.
 • Sikre kabelen slik at den ikke kan havne i sjøen.
 • Akobling av kabel - først i strømuttaket deretter i båten.

Går sikringen

Løser en sikring eller en jordfeilbryter ut, er noe galt. Finn årsaken før du slår den på igjen.

Automatsikringer er på strømstolpene, mens jordfeilbrytere finnes i underetasjen i klubbhuset.
De fleste, bla for bryggene C/D og E/F er tilgjengelig i skap utenfor toalettet i front av klubbhuset.
Jordfeilbryter for A-B-bryggen er i skap på muren.

Bruk av strøm - sommersesong

I sommersesongen – 1. april til 30. oktober - har alle rett til å bruke strøm til sporadisk lading av batterier, til støvsuger, høytrykksvasker samt til elektrisk verktøy for vanlige vedlikeholdsoppgaver uten å koble til måler. Dette betaler du for i sommerfakturaen og trenger ikke inngå strømavtale til dette. Men! Straks du er ferdig med "jobben", skal du som ikke har strømavtale, straks koble strømkabelen fra strømuttaket i havnen og fjerne kabelen fra bryggen. 

All bruk av strøm ut over dette skal skje over godkjent måler. Dette kan være strøm til avfukter, varme, lading av batteri for å drive kjøleskap, lensepumper og lignende. Båter som ønsker dette skal være registrert og ha synlig strømoblat. 

Om alle kontakter er opptatt, kan du benytte strømuttaket til en registrert bruker under forutsetning
at dennes kontakt kobles til strøm igjen etter bruk.

 

Bruk av strøm - vintersesong

I vintersesongen – 1. november til 31. mars skal all bruk av strøm gå via måler, enten båten er på land eller i brygge. Alle medlemmer/båter som bruker vinterstrøm skal være registrert og ha synlig oblat på inngått strømavtale.
Båter uten strømavtale har m.a.o. ikke lov å koble til strøm om vinteren.
Unntak fra dette er strøm til eks. høytrykksvasker og elektroverktøy ifm. opptak og vårklargjøring.

Husk at maks kontinuerlig uttak er 500w.

Stømavtale

Alle som har båt i havnen har rett til å bruke havnens strømuttak, under følgende forutsetninger:

Alle som ønsker å bruke strøm som krever måling må selv anskaffe godkjent måler.
Godkjent måler er en strømmåler som ikke kan nullstilles.
Når måler er anskaffet inngår du strømavtale med båtlaget.
Medlemmet/båten blir da registrert på materialforvalters liste over strømbrukere og det utleveres et strømoblat (se illustrasjon).
Oblatet skal være festet lett synlig på båten, gjerne ved strømtilkoblingen, som et synlig bevis på at medlemmet har inngått strømavtale med båtlaget. 

Kun de som er registrerte strømbrukere (har inngått avtale) og har oblat festet på båten har lov til å ligge med permanent kabel eller koble til strømkabel om vinteren.

Kontaktpersoner for inngåelse/registrering av strømavtale er havnesjef eller materialforvalter. 

Kontaktperson for drift av el-anlegg, avlesing av målerstand mm. er materialforvalter.

Strømmåling - rapportering av forbruk

Registrerte strømbrukere - og kun disse - plikter å levere inn skjema for avlest strømforbruk. Dette er en gang for året - om våren, og frist for innlevering av målerstand er innen samme dato som utsetting om våren. Skjemaet for bruk av strøm - skal leveres inn enten du har brukt strøm eller ikke! Da har vi fått et svar fra deg.
Ikke innlevert strømskjema/målerstand innen fastsatt frist, fører til fakturering av strømgebyr samt stipulert faktura - som ikke kan påklages.

Skjema for å levere avlest målerstand finner du under “Dokumenter”.
Skjema henger også i rommet der hovedsikringer til bryggene er (toalettet i front av klubbhuset).
Skjemaet kan du sende inn via e-post, levere til materialforvalter eller legge det i den hvite postkassen oppe på klubbhuset.

Strømmålere

Skal du kjøpe ny måler, skal denne være en måler som ikke kan nullstilles.
Har du en måler som kan nullstilles, eller nullstiller seg selv når den blir strømløs - er den ikke godkjent for bruk i havnen!

Her er ett eksempel på en godkjent måler

Her finner du eksempel på en billigere variant som de som er litt "handy" kan mekke til selv av deler fra biltema.

denne siden fant vi to målere til gunstige priser.