I miljøboden kan du tømme spillolje, kaste oljefiltre og plassere batterier.
I mottaksboden for olje står det to fat. Ett med gult lokk/trakt. Dette er for spillolje - og kun det! Det andre fatet med metallokk er for brukte oljefiltre. Oljefiltre settes i den gule trakten for avrenning før det kastes i fatet.
Står det et tømt filter i trakten når du kommer - kaster du det selvsakt i fatet for filtre. 

Ikke bensin!
Bensin/diesel eller vann med diesel må for all del ikke tømmes i spilloljefatet! Dette er for det første farlig og koster oss mye penger da hele innholdet da regnes som A-væske.
Bensin tar du derfor med deg og leverer til mottaksstasjon. 

Så til hjertesukket:
INGEN må sette kanner eller lignende med olje,bensin eller lignende fra seg i havnen. Til tross for innstendige oppfordringer om å holde orden, blir miljøboden/kroken ved klubbhuset brukt til dumpingplass av enkelte. Spann og kanner med gammel olje og diesel, filler og annet er plassert her. Skjerp dere! Ta ansvar for eget søppel! NÅ skjerper vi også kontrollen med avspilling fra kameraene - og fremtidig forsøpling vil bli slått hardt ned på.