God fortøyning er en selvfølge

Å fortøye båten slik at man unngår skader på båten og bryggeanlegg burde ikke regnes som stor vitenskap. Likevel ser vi stadig båter i havnen med dårlig fortøying.

Været endrer seg fort, spesielt i vinterhalvåret. Om ikke fortøyningen gjøres skikkelig, kan også brygger og utriggere kan ta skade. Resultatet er ofte slite og slagskader som lett kunne vært unngått. I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Dermed utsettes både utriggere, pullerter og beslag for store krefter og påkjenninger.

Eidsvåg båtlag har krav om at alle båter skal være forsvarlig fortøyet:

  • Minimum fire hovedfortøyninger 
  • I tillegg spring (langsgående fortøyning) om vinteren og ellers når det er meldt om dårlig vær.
  • Fortøyningene skal være av god kvalitet, tilpasset båtens størrelse og ha minimum 12 mm. tykkelse.
  • Det skal være funksjonelle strekkavlastere (gummidempere) på samtlige fortøyningstau.
  • Fortøyningene skal være stramme.


Stramme fortøyninger

Flytebryggene beveger seg opp og ned med tidevannet, noe som gjør det enkelt å fortøye. Men det er viktig å fortøye relativt stramt, slik at båten beveger seg i takt med bryggen og utriggerne. Du kan gjerne ha litt slakk på for og akterfortøyningene så lenge su strammer opp baug og akterfortøyning ved hjelp av springen. Da er båten stabilisert i alle retninger. En godt innstrammet fortøyning hindrer båten i å jage i båsen og dermed påføre bryggene  - og båten - store krefter. Ved vedvarende vind vil også stramme fortøyninger overføre og fordele krefter mellom utriggerne.  

Fortøy alltid for storm

En god regel er å alltid fortøye for dårlig vær.
En god fortøyning mot hver av utriggerne i baug og akter (rød), og en spring (langsgående fortøyning) på hver skuteside (grønn) er en vanlig god fortøyning. Denne hindrer bevegelse i begge retninger. Ved melding om dårlig vær sikrer du gjerne med dobbel spring.
Gode for- og akterfortøyninger samt dobbel spring er å regne som standardfortøyning på båter over 30".


Fendring
Fendre alltid båten mot bryggen. To fendre fordelt midskips mot utriggerne er et minimum.
Et tips når båten ligger i vinteropplag, er at fenderene festes på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke fra øverste rekkewire som man ofte gjør. Da skal det mer til for at fendrene blir vippet opp på utriggerne og er dermed til ingen nytte.

Om det ikke er fare for is, og du vil være helt sikker ved dårlig værmelding - bruk gjerne i tillegg fylte vannkanner festet til undersiden av fenderen og nedsenket i sjøen som vekt for å hindre at fendrene blir vippet opp på utriggere.

Sikring under vinteropplag
Når båten ligger på sjøen i vinteropplag, er det en god regel å spenne opp utriggerne med tau om du har tomme brygger på sidene av din båt. Da blir det mye mindre belastning på utriggerne dine og båten din er tryggere.

Og viktig - se etter båten jevnlig - spesielt ved og etter sterk vind fra nordvest!