Vedtekter og reglement

Båtlagets vedtekter er våre lover. De regulerer blant annet lagets formål, organisering, styre og årsmøte.

Reglementene er å sammenligne med lovenes forskrifter - kjørereglene som må til for at båtlaget skal fungere godt i hverdagen - og innenfor vedtektenes rammer. 

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i båtlagets vedtekter og regler.

 


 

Vedtekter for Eidsvåg Båtlag

Vedtatt av årsmøtet 20.02.2018

Havnereglement EB

Revidert 05.03.2018

Vaktreglement EB

Revidert 05.03.2018

Opplagsreglement EB

Revidert 2.3.2015