Trebryggen er strødd

Trebryggene har en tendens til å bli veldig glatte når de er våte. Styret har vurdert forskjellige løsninger og prøvd kjemiske tiltak for å hindre dette. 

Nå skal vi, etter råd fra andre som har hatt tilsvarende utfordringer, strø trbryggene med grov blåsesand. Håpet er at denne skarpe sanden skal trakkes ned i tredekket og gi den ønskede friksjonen.

De første dagene etter at tredekket er strødd, vil muligheten for at man kan dra med seg sanden ombord i båten være tilstede. En tepperest eller en matte i båten kan derfor være en fordel for deg som ønsker å verne båten.

Nå har vår utmerkede materialforvalter vært ute og strødd. Det vil si at trebryggen fra kranen til A/B-bryggen nå er tatt. Strøing av ytterste del av E/F-bryggen vil bli foretatt så snart som det er utsikter til en regnfri periode og røde tall på termometeret. 

16.03.18 

Vi minner om ...

Isen ligger fremdeles i Eidsvågbukten, og det er ikke mye som forteller at vi kun er uker unna starten på en ny båtsesong.

Vi minner likevel om noen viktige datoer:

31.03.18 - Båter som har lagt leiet vinterbrygge i Eidsvåg båtlag må være ute av havnen.
                     - Båter som har lagt i alternativ vinterbrygge må flytte tilbake til egen brygge
                       (forutsatt at det er isfritt).

01.04.18 - Sesongstart

01.04.18 - Båter som har vært ute av havnen i vinter har nå tilgang til tildelt bryggeplass.

21.04.18 - Felles utsetting for både motor- og seilbåter.

Monteringen av kranen er utsatt

Her er fundamentet støpt og nederste del av kranen montert.

Det har en stund vært liten aktivitet rundt kranen. Fundamentet og boltene har fått "satt" seg. Det skulle egentlig vært tid for montering, men kulde og is har satt en midlertidig stopper for dette. Vi kommer tilbake med info når vi vet når monteringen av den nye kranen starter.

Respektér også at det i opplagsperioden ikke parkeres ved oppslagstavlen fremfor klubbhuset/i åpningen mot verksted og miljøbod. Dette området skal være åpent for å kunne benyttes som snuplass. Lastebilene til anleggsarbeidet og søppelbilen ha dette området ledig for å kunne snu!

5.3.18

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 i Eidsvåg Båtlag ble avholdt 20. februar. Det var relativt godt fremmøte, god stemning og engasjerte medlemmer.
Generalforsamlingen åpnet opp for vannscootere i havnen og besluttet innkjøp av tyngre opplagsmateriell i forbindelse med ny kran.
Noen vedteksendringer og tilføyelser ble vedtatt og det samme ble forslagene til økning av diverse honorarer. Gebyr for uteblivelse fra vakt ble satt til kr. 3000,-.
Størst oppmerksomhet fikk naturlig nok saken om innløsning av det festede området - altså havneområdet. Generalforsamlingen støttet opp om den fremforhandlete intensjonsavtalen om kjøp av festet område, og godkjente at båtlaget opptok et lån i denne forbindelse.
Årsmøtet var også enig i styrets forslag til handlingsplan for perioden 2018 -2022.
Valgresultatet ble som foreslått i valgkommiteens innstilling. Det vil si at den eneste forandringen i styret er at
nåværende havnesjef Jan Ove Brakstad gir seg. Påtroppende havnesjef er Svein Kjørsvik. Han overtar fom 6. mars.

20.02.18

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Bruk vesten i vinter!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller kjelleren og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Service og vedlikehold på båten ?

Mange gruer seg litt for arbeidet med å gjøre båten og motor klar for vinteren, og mange synes at det er et styr å få båten til service. Mange har spurt om båtlaget har forbindelser i denne sammenheng.

Vi har nå fått til en avtale med Nordhordland Marinesenter AS - NHM AS.
De er villig til å ta service på båter i Eidsvåg - på land eller i vannet. Firmaet har god kompetanse, er erfarne og får de beste skussmål. Medlemmer i båtlaget får rabatt.

Nordhordland Marinesenter kan ta det meste av arbeid på båter. 
De kan ta arbeid på de fleste typer utenbords- og innenbordsmotorer, som all type service samt konservere motor og båt for vinteren.
Likeledes kan de ta bunnarbeid og skrogarbeid som rengjøring og vask etter opptak samt stoffing og polering før utsetting.
Med andre ord- gjøre båten klar for en ny sesong. 

Kontakt: NHM AS - 56167999
e-post: service@nhmas.no
www.nhmas.no

Har du de beste fortøyningene?

Vi er inne i den værmessig mer lunefulle delen av året. Nå er gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot uten skader.
Kanskje det er på tide å fornye både fortøyninger ogf fendre før stormene setter inn?

Gode fortøyninger som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.