Opptaket er i gang ...

Alt klart for opptak til helgen

Det har vært knyttet en viss usikkerhet til om den ytterste delen av kaiarealet som ble rammet av flommen kan belastes som tidligere. Det har vært foretatt en del undersøkelser og vurderinger, men noe konkret er ikke fremkommet hverken i den ene eller den andre retningen.
For å være på den sikre siden, har styret derfor besluttet å plassere seilbåtene over skillet i kaiplaten. De minste båtene (de øverst på opptakslisten samt båter på tilhengere vil bli plassert på den nederste delen.

Ut over denne endringen i plassering av båtene er nå det meste klart for årets fellesopptak. Informasjon om opptaket og opplag samt prisippskisse for plassering finner du her.

 

Parkering under fellesopptaket

Fra fredag 19.10. kl. 14.00 må det ikke parkeres på nederste halvdel av den øvre parkeringsplassen (ved vaktboden). Mobilkranen trenger denne plassen for å komme seg ned og opp fra havnen. Biler kan imidlertid plasseres også på nedre del av denne parkeringsplassen (innenfor sperringene) etter at mobilkranen er kommet ned i havnen fredag og frem til kranen skal forlate havnen lørdag ettermiddag. Forutsetningen for å stå på disse plassene er at bilen har eiers navn og mobilnummer lett synlig i frontruten og at bileier er i havnen. 

Fra fredag kl. 14.00 må det ikke parkeres i bakken ned til havnen og på hele nedre parkeringsplass. Det tillates imidlertid varsom kjøring, så lenge dette ikke er til hinder for det pågående opptaket, til den nordre delen av nedre parkeringsplassen for av/pålessing samt i forbindelse med klargjøring til opptak. 

Fra og med natt til lørdag skal ingen biler skal stå innenfor bommen. I så fall vil de definitivt bli fjernet for eiers regning.  

Vinteropplag 2018/19

Status for vinterens opplag forteller at det er 88 (84) båter skal ikke være i havnen i vinter. 79 (69) båter ønsker å ligge i brygge i vinter, og totalt er det 64 (71) båter som har meldt at de ønsker å stå på land kommende vinter (fjorårets tall i parantes).
Sist vinter var det 63 båter totalt som stod på land.
Opplagslister og plasseringskisse finner du her

Skal du ligge på vannet i vinter (blå farge i vinterkartet) må du orientere deg om og hvor du eventuelt skal ligge i vinterbås. I så fall er båsen din merket med en etikett som forteller til hvilken bryggeplass du kan flytte til etter at båten i denne er tatt på land (grønn eller grønn/orange) eller flyttet ut av havnen (rød). Noter deg at du uoppfordret skal flytte tilbake til din tildelte brygge senest innen 31. mars.

Båter som ikke skal være i havnen i vinter må være ute av havnen innen 1. november. Se egen artikkel om dette og om fortøyninger i vintertomme bryggeplasser lenger nede på siden.

Alle henvendelser vedrørende opplag i brygge - kontakt havnesjefen.
Alle henvendelser vedrørende opplagslistene - kontakt opplagssjefen.

Listene og kart over alternativ bryggeplassering i vinter finner du her.

Felles utsetting våren 2019 er lørdag 27. april.

Skal båten i vinteropplag - husk fortøyningene

Noen har allerede "forhalt" båten til annet sted for vinteren, og flere vil i ukene som kommer gjøre nettopp det. Men mange glemmer fortøyningene. De ligger igjen, ofte tilfeldig slengt innover bryggen eller i sjøen.
Fortøyninger bør i utgangspunktet fjernes fra bryggeplassen. Om du ikke gjør det, skal de legges godt til siden og festes til utriggerne slik at de ikke faller ned i sjøen eller ligger innover bryggen. Bruk gjerne strips som holder de på plass gjennom vinteren. 

Fortøyninger som ikke fjernes fra bryggeplass som er merket som vinterbrygge for annen båt, er å oppfatte som aksept til at annen båt kan benytte disse.   


Forøvrig minner vi om at båter som ikke skal ligge i havnen om vinteren, må være ute av havnen senest 1. november. Dette må følges da bryggeplassen ofte skal benyttes av annen båt. 
Tildelt brygge for sommersesongen er som vanlig tilgjengelig igjen fra 1. april. 

Sjekk fortøyninger og fendre

Vi har allerede fått en forsmak på høstens og ikke minst vinterens værmessige luner, og de fleste fortøyningene har allerede fått mye julig og bør sjekkes og kanskje byttes ut før vinteren. Fortøyninger varer rett nok en stund - men de er ikke evigvarende.
Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot vinterens værmessige utfordringer uten skader. Dessuten er gode fortøyninger og fornuftig fendring et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Sist vi hadde mye vind, la vi også merke til at en del av dere var ute på bryggene i ruskeværet tilsynelatende uten flyteutstyr. Vi minner derfor om at det på dager med vind/sjø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg.  

 

Bruk vesten!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller boden og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Innendørs lagring av båten?

Vi har fått en henvendelse fra eier av en låve i Vinddalen. Han har plass til å lagre noen båter innendørs i vinter. Det er båter opp til 20 fot på egen henger som er aktuell. Eventuelt vannscooter. 
Om dette er av interesse for deg, ta direkte kontakt med Bjørn Inge på 41320520

Ros til Bergen Kommune

Flommen fra Munkebotn gjorde dessverre skade i havnen. Men når først galt var skjedd, har Bergen kommune ved Vann og avløp så langt vist stor vilje og evne til å rydde opp. Takstmenn, geologer og andre fagfolk og instanser har befart havnen - de første allerede dagen etter dambruddet - og tiltak er igangatt. Elven og elverørene har blitt renset for stein og løsmasser, kaidekket er renset for stein og andre masser og bunnen utenfor kaien er inspisert av dykkere og løsmassene som elven vasket ut er fjernet. Gjerdet rundt elven skal bygges opp igjen som det var - er vi blitt forsikret om. Vurderinger om betongdekkets bæreevne er satt til Multiconsult å vurdere og pågår.
Så langt, og midt oppe i det hele, fortjener de ansvarlige i Bergen kommune litt skryt for det de så langt har sørget for av tiltak i havnen vår.

Se mer her
.

2.9.2018

Flommen gjorde skade i havnen

Havnevesenet på befaring i kveld.

Dambruddet i Munkebotn onsdag kveld skylte enorme mengder vann ned elveløpet til havnen. Når det ble kjent at det var risiko for at demningen brast, vurderte styret tiltak i havnen - flytte unna og sikre opplagsmateriell mm - men politiet tillot ikke dette.
Via havnens videoovervåkingsanlegg kunne vi imidlertid følge hvordan flommen raserte deler av havnen. Tregjerdet på muren hvor elven går inn i rør ble etter kort tid revet ned og skubbet avgårde med vannmassene. Mengder med materialer, fra planker til trær og store steiner ble kastet over murene. Mesteparten ble ført over parkeringsplassen til sjøen. Mye av opplagsutsyret som var lagret på nedsiden av elven ble skylt nedover med det frådende vannet. Noe av dette havnet i sjøen.  

Status onsdag kveld var at parkeringsplassen fra elven og mot kranen var dekket av slam og stein, og i dette stod det tre biler og en tilhenger.

I dag torsdag er status at bilene er fjernet av Viking. Når dette pågikk ble det nedlagt ferdselsforbud i havnen - bortsett fra representanter fra styret. Vi har sett på skadene, og det mest alvorlige er at massene under betongdekket fra elven og ned har fått gjennomgå. Det ene av de to elveløpene i rør er blokkert av stein og løsmasser. Det er også tydelige tegn på at kaiområdet nedenfor elven har vært i bevegelse. Bergen kommune m fl har befart området i dag, og etter råd fra geolog har Bydrift sperret av deler av kaiområdet. Bortsett fra dette er det mye stein og slam i innerste del av havnen. Opprydning av området og tilbakestilling av havnen vil skje når ansvar for dette er plassert.

Se flere bilder her 

Dere som hadde opplagsutstyr lagret ved elven må snarest ta hånd om det som måtte være igjen av dette. Noe ligger etter all sannsynlighet i sjøen.

Melding om ytterligere tiltak for å rydde opp i havnen vil bli gitt.

oppdatert 23.08.2018

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.