Takk for hjelpen!

Vi har selvsagt undret oss over hvem det er som uoppfordret både salter og brøyter i havnen nattestid. Er det "Rampenissen" ?
Svaret fikk vi ved å se på opptak fra kameraene i havnen, og dro straks kjensel på bilen til ett av våre medlemmer.
Takk for hjelpen Rolf! 👍

Vinterfaktura er forfalt. Fremdeles mye utestående.

Vinterfaktura ble 18.10. sendt ut pr e-post til samtlige som er løftet på land og til alle som ligger i brygge i vinter. (Faktura for båter på sjøen har en litt uheldig tekst - reg landsatt -  som blir automatisk generert når vi foretar fakturakjøring).
 
Uansett! Vinterfakturaen er nå forfalt. (Forfall var 28.10.2021).
I dag var det 27 medlemmer som ikke har betalt, og dette er ikke akseptabelt!
Har du ikke mottatt fakturaen, se først etter i spam-mappen din, deretter send en e-post til båtlaget snarest om at du ikke har fått den. 

De siste årene har båtlaget måtte bruke svært mye ressurser på å få inn utestående.
Vennligst spar oss for dette. 

01.11.2021 - oppdatert 09.11.2021

Har du sjekket fortøyningene dine ?

Det ser ut for at vi nå vil få en forsmak på høstens og ikke minst vinterens værmessige luner. Derfor kan det være på sin plass å sjekke fortøyningene dine, og kanskje har de allerede gjort sitt og bør byttes ut før vinteren. Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot vinterens værmessige utfordringer uten skader. Dessuten er gode fortøyninger og fornuftig fendring et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Sist vi hadde mye vind, la vi også merke til at en del av dere var ute på bryggene i ruskeværet tilsynelatende uten flyteutstyr. Vi minner derfor om at det på dager med mye vind/sjø, eller om det er is/sne er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg. Ha derfor alltid en vest med deg i bilen.

08.11.2021  

Opptak fredag og lørdag

Nok en stor fellesdugnad, høstopptaket, er unnagjort uten uhell eller skader av noe slag. Det er veldig bra. Men det er noen pluss og minus.

Fredagen ble alle seilbåtene tatt på land. Helt etter boken til å begynne med, men på slutten gikk det ikke like greit. Innsatsen var for lav og da blir risiko fort uakseptabel.
Heldigvis har vi en svært erfaren og dreven kranfører.
Vi skal rutinemessig evaluere opptaket, men vi ser en tendens som må endres i fortsettelsen.

Lørdag var motorbåtenes dag og denne startet godt. En innsatsvillig gjeng tok tak og det gikk radig unna. Så streiket kranen.
Nødreparasjon ble forsøkt, men til slutt ble ny kran rekvirert. Opptaket ble således forskjøvet tidsmessig to timer iht oppsatt plan. Folk tok dette med et smil om munnen. Rolf satt på noen ekstra pølser og Ketil tok ansvar og serverte kaffe på plassen under ventetiden. Veldig bra!
Resten av opptaket gikk oppskriftsmessig. Trygt og greit - uten stress.

Vi flyter godt på en dreven kjernetropp av krandirrigenter, men berømmes skal også båteienes innsats. De fleste var godt forberedt og klar. På slutten av opptaket minket tilgjengelig stueplass fort, og dessverre fikk vi ikke plass på land til alle som hadde håpet på dette.

Oppsummert.
Fredag blandet vær og blandet innsats.
Lørdag bedre vær og upåklagelig innsats.

Uansett - Takk alle som bidro !

Har du kommentarer ris/ros til opptaket - skriv gjerne noen ord her

Opplag vinteren 21-22

Det meste av forberedelser til årets fellesopptak - fredag 15.10 og lørdag 16.10 er nå gjort.
Vi håper at også du er godt forberedt.

Fredag starter vi klokken 15.00. Lørdag 08.00.
Været de melder er sånn passe - litt regn, litt vind og litt kaldt. Altså ganske normalt for å være midt i oktober.

Vi tar også opp igjen tradisjonen og åpner "Rolfs pølsebod", og satser på å ha et par varme pølser til hver og litt drikke å leske seg på i klubbhuset. Men vi skal ikke bli overmodige (det er fremdeles smitte i samfunnet) - derfor er regelen inn og spis - og ut igjen.
Med andre ord - det skal det ikke være for mange i klubbhuset samtidig. Bruk fornuft og vis hensyn.

Også i år er at det mange som ønsker opplag på land. I dag viser opptellingen totalt 69 båter.
I fjor fikk vi plassert 65 båter. Vi stuer som alltid etter beste evne - i fjor litt for tett etter noens mening. Vi har tatt signalet 🙂 
Vil alle få plass på land? Antakelig ikke. Antallet og størrelsen på de båtene som skal på land tilsier at det ikke blir lett å få plass på land til alle dem som ønsket dette. Men, fasit vet vi først når vi er ferdige.

Opplaget fordeler seg slik som diagrammet viser (trykk på bildet for større).

Bryggekart med status for alle typer opplag samt tidsplaner for fellesopptaket finner du på denne siden.
Her er også plasseringsskisse for seilbåtene.

Seilbåtstativer kan plasseres ut på opplagsområdet i syd siste uken før opptak.

04.10.2021 - oppdatert 13.10.2021

Normal hverdag - men ...

Norge har gått over til normal hverdag hva Korona angår. Meterkravet er avviklet, men vi mener at man skal ta med seg noen av hygienerådene viderede i havnen. Ha god hostehygiene, vask hendene ofte og grundig, eller bruk håndsprit når du ikke har tilgang til håndvask. 

Har du symptomer eller er syk, er anbefalingene fremdeles - test deg og hold deg hjemme. 
Det gjelder også vaksinerte.

 

Årsmøte 2021 er ytterligere utsatt

Styret har i møte 2.8. vedtatt å ytterligere utsette Årsmøtet grunnet smittesituasjonen i Bergen.
Det er for tiden ingen preserende saker og driften går som normalt.  
Styret vurderer derfor nå å slå årsmøtet for 2020 sammen med årsmøtet for 2021 i februar 2022.

Styret er som ellers tilgengelig på e-post og har som vanlig møter første mandag i hver mnd.  


03.08.2021

Vær vennlig å bruke skjemaene

Gjennom sesongene er en del som av forskjellige årsaker sier opp medlemskapet / bryggeplassen. Ofte kommer denne i en enkel e-post. Dette er dessverre ikke tilstrekkelig. 
Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss. 
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene. 
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  Skal du søke om medlemskap/bryggeplass se her. 

Gjør det skriftlig

Alle henvendelser til styret bør gjøres skriftlig - helst pr-epost. Dette er en ryddig måte å gjøre det på for begge parter. Båtlaget ikke har noen ansatte - kun tillitsvalgte som utfører vervene i fritiden sin, men innimellom kan det bli for mange telefoner spesielt på kveldstid. Forespørsler og henvendelser gitt på "bryggekanten" eller når man sitter i bilen har dessuten en lei tendens til å gå i glemmeboken. 
Om henvendelsen gjelder ting som ikke kan vente - bruk selvsagt telefon.

Når du sender en e-post er det fint om du i emnefeltet først skriver den styrekontakt du ønsker kontakt med og deretter emne.
For eksempel: Havnesjef - spørsmål om bytte av bryggeplass. 
Dette gjør det hele mye lettere for oss
- e-post adressen til båtlaget (trykk på denne for å sende): post@eidsvag-batlag.no

Hvem som skal kontaktes om hva - finner du her.