havnen i dag ...

Dugnad onsdag 23. mai

Vi blir dugnad i havnen onsdag 23. mai kl. 1800 til ca. 2000.
Denne dugnaden vil i stor grad vil bli maling av gjerder og murer. Dette er arbeid alle kan delta i, og vi forventer at mange møter. I tillegg satser vi også på å få hugget vekk det gamle kranfundamentet. Om det er noen som har tilgang til passende verktøy og føler seg kallet for oppgaven hadde det vært suverent. En annen viktig jobb er å rense elveløpet for stein og grus. Det er derfor ønskelig at de som føler seg i stand til å være med på denne jobben tar med støvler. Det er svært lite vann i elven, så nå har vi en god sjanse til å få ryddet skikkelig opp.

Vi minner om at dugnaden også er en god anledning til å bli bedre kjent med andre i båtlaget og vi håper derfor at mange av våre nye medlemmer stiller.

Det blir kaffe mm. i klubbhuset når jobben er gjort.
Sett av kvelden allerede nå! Vel møtt!

8.5.18

Manglende betaling

Sommerfaktura for 2018 ble sendt ut til samtlige 24. april.
SMS om dette ble også sendt til samtlige.

Fakturaen forfalt 4. mai.
Nå - 18. mai - er det fremdeles 27 av dere som enda ikke har betalt.
Vi noterer oss dessverre (nok en gang) at flere av dere er gjengangere i denne sammenheng. 

Dette er ikke greit, og skaper mye ekstra arbeid for oss som skal drifte havnen.
Purring med renter er sendt ut i dag merk dere at dette også er å regne som første varsel om oppsigelse av medlemskapet.

Om du ikke har mottatt fakturaen - gi oss en tilbakemelding om dette straks.

 18.05.2018

Vi har to ledige bryggeplasser

Vanligvis har vi lange ventelister for bryggeplass, men akkurat nå har vi den uvanlige situasjon at vi har to bryggeplasser klar for nye medlemmer.
Den ene bryggeplassen er 2,50 bred. Den andre bryggeplassen er 3,00 bred.

Er du på jakt etter bryggeplass - send inn en søknad snarest.
Søknadsskjema finner du her.

3.5.18

For ordens skyld

For ordens skyld minner vi om at havnesjefen tildeler/disponerer samtlige båtplasser i havnen. Ingen medlemmer kan la andre låne/disponere båtplassen.

Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker meldes dette til havnesjefen (gjerne i en e-post), som da benytter båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

Salg av båt skal straks meldes til havnesjefen. 

Overgang til annen båt skal konfereres med/straks meldes til havnesjefen.
Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.

Ved oppsigelse eller bytte av bryggeplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker. Ved oppsigelse hefter du også for tildelte vakter som faller innenfor en måned fra oppsigelsesdato. 

Felles utsetting

Lørdag 21.4 er var det felles utsetting av båtene. Vi var i gang som planlagt 08.00 og samtlige motorbåter var sjøsatt kl. 12 (må vel være ny rekord), takket være flott innsats fra samtlige. Litt over klokken 16 var også alle seilbåtene også sjøsatt. Alt uten problemer eller uhell av noen art. Godt jobbet!  Rolf vartet som vanlig opp med Hot-Dog og drikke til samtlige og det smakte fortreffelig, men den hyggeligste overraskelsen stod likevel Ingunn (Hjortland) for - hun kom til havnen med et svært fat med nybakte boller. Fenomenalt!  

Status er en svært vellykket felles utsetting der også været spilte på lag med oss. Kanskje vi i år får en drømmesesong?
Det er lov å håpe.
Til dere som allerede i ettermiddag satt kursen utover Eidsvågbukten - kos dere på fjorden!
Til dere alle - takk for innsatsen og ha riktig god helg! Det er vel fortjent. 

21.04.2018

Avtale om kjøp av tomten er undertegnet!

Det er i dag en merkedag for Eidsvåg Båtlag!
Avtale om innløsning av det festede området ble i dag undertegnet. Det vil si at vi i prinsippet nå eier det området som vi benytter til havn i dag. Kun det formelle i forhold til myndigheter gjenstår. 

Det betyr også at Kalleklev AS overtar fra i dag av området som vi tidligere kalte "Bunkersbryggen".
Likeså overtar Kalleklev de fire nederste parkeringsplassene på øvre parkeringsplass.
Det vil si at ingen biler fra Eidsvåg Båtlag, eller gjester til båtlaget, kan benytte de fire nederste parkeringsplassene! Vi ber om at alle merker seg dette og kommuniserer det videre.
Endringen vil bli skiltet med det første, men vi forventer at dette blir respektert og overholdt fra dags dato.    

Det vil si at prosessen som startet høsten 2017 med påfølgende forhandlinger som har pågått like lenge nå er sluttført. Illustrasjonen viser innenfor den røde streken det området som Eidsvåg Båtlag nå løser inn. Området som er merket med blått er tilbakeført til bortfester som siden desember 2017 har vært Kalleklev AS. 

11.4.18

Velkommen til en ny båtsesong

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til en ny båtsesong. Spesielt velkommen til dere som nylig er blitt medlem i båtlaget vårt. Vi håper at dere vil finne dere godt til rette hos oss.

April møter oss dessverre med snøbyger og is i Eidsvågbukten, men like fullt marker 1. april starten på båtsesongen og vi må forholde oss til at vi kun er noen få uker unna fellesutsetting. Noen har benyttet de lille "gløttene" vi har hatt og er godt i gang med å få båtene klar for sjøsetting. Værvarselet fremover er imidlertid positivt. Sol og røde tall i varselet for neste uke gir håp om at båtpussen kan gjennomføres med stil og kanskje atpåtil kan bli trivelig stund.

Noen av dem som har lagt i vinterbrygge har flyttet båtene tilbake til tildelt bryggeplass, men det er fremdeles en del som ikke har gjort det. Noen har rett nok egne avtaler og noen har bedt om utsettelse grunnet is. 
I skrivende stund er imidlertid havnen isfri, men vi registrerer likevel at det fremdeles er båter som ikke viser tegn til å flytte. Vi aner noen lever i den villfarelse at det ikke haster da båtene står på land. Feil! Et stort antall båter er ikke i havnen om vinteren, og mange av disse båtene kommer tilbake til havnen i disse dager. De skal ha tilgang til sin bryggeplass fra 1.4. Mange av de som står på land ønsker å klargjøre sine fortøyninger i bryggeplassen i god tid. Derfor er datoen for at båtene flytter til sin tildelte bryggeplass 31.3.

Uansett. Vinteren har fart fint med bryggeanlegget. Ny kran er på plass og saken om kjøp av tomtene vi fester er i god gjenge. Det meste ligger med andre ord til rette for en god start på sesongen.
Vi håper og ønsker at dere alle får en fabelaktig båtsesong i 2018! 

oppdatert 06.04.2018

Har du de beste fortøyningene?

Vi er i starten av en ny båtsesong, og tar for gitt at de fleste i disse dager har tatt en kritisk sjekk og eventuelt fornyet dårlige fortøyninger. Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot det været som måtte komme uten skader.

Gode fortøyninger med dempere som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Trebryggen er strødd

Trebryggene har en tendens til å bli veldig glatte når de er våte. Styret har vurdert forskjellige løsninger og prøvd kjemiske tiltak for å hindre dette. 

Nå skal vi, etter råd fra andre som har hatt tilsvarende utfordringer, strø trbryggene med grov blåsesand. Håpet er at denne skarpe sanden skal trakkes ned i tredekket og gi den ønskede friksjonen.

De første dagene etter at tredekket er strødd, vil muligheten for at man kan dra med seg sanden ombord i båten være tilstede. En tepperest eller en matte i båten kan derfor være en fordel for deg som ønsker å verne båten.

Nå har vår utmerkede materialforvalter vært ute og strødd. Det vil si at trebryggen fra kranen til A/B-bryggen nå er tatt. Strøing av ytterste del av E/F-bryggen vil bli foretatt så snart som det er utsikter til en regnfri periode og røde tall på termometeret. 

16.03.18 

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 i Eidsvåg Båtlag ble avholdt 20. februar. Det var relativt godt fremmøte, god stemning og engasjerte medlemmer.
Generalforsamlingen åpnet opp for vannscootere i havnen og besluttet innkjøp av tyngre opplagsmateriell i forbindelse med ny kran.
Noen vedteksendringer og tilføyelser ble vedtatt og det samme ble forslagene til økning av diverse honorarer. Gebyr for uteblivelse fra vakt ble satt til kr. 3000,-.
Størst oppmerksomhet fikk naturlig nok saken om innløsning av det festede området - altså havneområdet. Generalforsamlingen støttet opp om den fremforhandlete intensjonsavtalen om kjøp av festet område, og godkjente at båtlaget opptok et lån i denne forbindelse.
Årsmøtet var også enig i styrets forslag til handlingsplan for perioden 2018 -2022.
Valgresultatet ble som foreslått i valgkommiteens innstilling. Det vil si at den eneste forandringen i styret er at
nåværende havnesjef Jan Ove Brakstad gir seg. Påtroppende havnesjef er Svein Kjørsvik. Han overtar fom 6. mars.

20.02.18

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Bruk vesten i vinter!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller kjelleren og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Service og vedlikehold på båten ?

Mange gruer seg litt for arbeidet med å gjøre båten og motor klar for vinteren, og mange synes at det er et styr å få båten til service. Mange har spurt om båtlaget har forbindelser i denne sammenheng.

Vi har nå fått til en avtale med Nordhordland Marinesenter AS - NHM AS.
De er villig til å ta service på båter i Eidsvåg - på land eller i vannet. Firmaet har god kompetanse, er erfarne og får de beste skussmål. Medlemmer i båtlaget får rabatt.

Nordhordland Marinesenter kan ta det meste av arbeid på båter. 
De kan ta arbeid på de fleste typer utenbords- og innenbordsmotorer, som all type service samt konservere motor og båt for vinteren.
Likeledes kan de ta bunnarbeid og skrogarbeid som rengjøring og vask etter opptak samt stoffing og polering før utsetting.
Med andre ord- gjøre båten klar for en ny sesong. 

Kontakt: NHM AS - 56167999
e-post: service@nhmas.no
www.nhmas.no

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.