Styret ønsker dere alle en god og fredfull jul.

Vinterfakturaen er forfalt!

Vinterfaktura som ble sendt ut 30.11. forfalt 10.12. Status 12. desember er at det dessverre er skuffende mange som ikke har prioritert/klart å betale innen forfall. Mange er gjengangere i denne sammenheng.
Vi håper nå at vi kan slippe å få nok en omgang med å drive inn det utestående, og oppfordrer derfor på det sterkeste at de dette gjelder om å betale snarest! 

Bruk vesten i vinter!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller kjelleren og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

NB! Ingen parkering ved kranen!

Arbeidene med fundamentet til den nye kranen kommer til å fortsette også nå etter at båtene er kommet på land. I de kommende ukene fortsetter jern- og støpearbeidene. Siden blir det  monteringsarbeider av fundamentet til den nye kranen.

På virkedager må det derfor ikke parkeres fremfor kranen/anleggsområdet hvor den nye kranen kommer. Vi ønsker at det her skal være minst to billengders åpning fremover mot klubbhuset og det skal sikres tilkomst til lastebil i midten.  

Respektér også at det i opplagsperioden ikke parkeres ved oppslagstavlen fremfor klubbhuset/i åpningen mot verksted og miljøbod. Dette området er greit å ha ledig for å kunne benyttes som snuplass. Lastebilene til anleggsarbeidet og søppelbilen ha dette området ledig for å kunne snu!

Status etter uværet

Det varslede uværet passerte oss natt til fredag, og spesielt i fire tiden om natten var det ganske urolig i havnen, for å si det mildt. Men. Så langt ser det ut til at havnen og båtene, med et par unntak, har tatt det bra. Jordfeilbryter på A-B bryggen var falt ut, men er nå inne igjen.
Fremdeles meldes det om noe nordvestlig vind, som dreier vestlig og etterhvert går på syd.
Status lørdag er at det meste ser bra ut. Det er ganske mye tang og rusk i sjøen, spesielt ved C-bryggen. Fortøyninger - spesielt fra B-10 og utover på B-bryggen må etterses.

Og som alltid etter uvær:
Fortøyninger og fendring skal etterses og evt fornyes. Skal være optimal til enhver tid!
Åpne båter og båter med selvlensing må sjekkes.

Husk også at opplagsutstyr må etterstrammes!

Ekstra nattevakt ?

Kunne du tenke deg å stå på listen for frivillige nattevakter i havnen.

Vi trenger flere godkjente vakter som kan ta ekstravakter i havnen. Det er en fordel om du er en sprek pensjonist.
Ta kontakt med havnesjefen om dette er av interesse.

Viktige datoer fremover

20.02.18 - Årsmøte. Underetasjen i Eidsvåg kirke
31.03.18 - Båter som har lagt i vinterleie i Eidsvåg båtlag må være ute av havnen.
01.04.18 - Sesongstart
01.04.18 - Båter som har lagt i alternativ vinterbrygge må være flyttet tilbake til egen brygge.
21.04.18 - Felles utsetting.
21.04.18 - Siste frist for å levere inn strømskjema for alle med strømavtale.
01.09.17 - Siste frist for å melde forandring i ønsket opplag.

Har du de beste fortøyningene?

Vi er inne i den værmessig mer lunefulle delen av året. Nå er gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot uten skader.
Kanskje det er på tide å fornye både fortøyninger ogf fendre før stormene setter inn?

Gode fortøyninger som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Husk å feste fallene på seilbåtene!

Klang, klang, klang, klang!
Dette er ikke noe særlig å høre på hverken på land eller i bryggene. Fall som slamrer mot masten ved vind. Derfor skal alle fall og liner skal være strammet/festet ut fra mast under opplaget slik at de ikke slår. Her kan du se en måte å gjøre dette på.

... og det er ingen dårlig vane å gjøre dette om sommeren også.

Opplag i brygge vinteren 2017/2018

Skal du ligge på vannet i vinter må du orientere deg om og hvor du eventuelt skal ligge i vinterbås. I så fall er bryggeplassen din merket med en etikett som forteller til hvilken bryggeplass du kan flytte til etter at båten i denne er tatt på land (grønn eller orange) eller flyttet ut av havnen (rød). Bruk oversikten som du finner på nettet, da den alltid er omest ppdatert. (oversikten på oppslagstavlen i havnen er ikke like fersk).

Noter deg at du uoppfordret skal flytte tilbake til din tildelte brygge senest innen 31. mars.

Alle henvendelser vedrørende opplag i brygge - kontakt havnesjefen. 

Listene finner du her

Opplag i brygge krever minst seks gode fortøyninger, og skikkelige fendre. Jevnlig tilsyn av båten er også en selvfølgelig forutsetning.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Felles opptak 2017

Felles båtopptak 2017 er unnagjort. 62 båter er kommet på land uten skader av noen art. Vår vante kranfører var flydd ned ens ærend fra oppdrag i Tromsø og sørget for fin flyt begge dagene i godt samspill med våre egne etter hvert drevne "kran-dirrigenter".
Helgens gode resultat skyldes sist men ikke minst en flott innsats fra samtlige som deltok og holdt humøret oppe trass i slitne rygger og vonde ben i lange og sene timer.

TAKK til samtlige!

Til dere som er kommet på land - husk å fjerne fortøyningene snarest om du ikke ønsker at andre skal bruke dem.

 

Service og vedlikehold på båten i havnen?

Mange gruer seg litt for arbeidet med å gjøre båten og motor klar for vinteren, og mange synes at det er et styr å få båten til service. Mange har spurt om båtlaget har forbindelser i denne sammenheng.
Vi har nå fått til en avtale med Nordhordland marine, som har sagt seg villig til å ta service på båter i Eidsvåg - på land eller i vannet. Firmaet har god kompetanse, er erfarne og får de beste skussmål.
De kan ta det meste av arbeid på båter. 
De kan ta arbeid på de fleste typer utenbords- og innenbordsmotorer, som all type service samt konservere motor og båt for vinteren.
Likeledes kan de ta bunnarbeid og skrogarbeid som rengjøring og vask etter opptak samt stoffing og polering før utsetting.
Med andre ord- gjøre båten klar for en ny sesong. 

Om du har interesse av dette - send en e-post til båtlaget - gjerne merket service på båt. 
Vi trenger navnet ditt og telefonnummeret ditt - båttype/størrelse og motortype/størrelse og årsmodell på både båt og motor.

Vi videresender dette og Nordhordland Marine tar direkte kontakt med deg for pris/avtale.

Registrering av båt

Båtlaget har tilgang til båtregisterets databaser, og vi kan således sjekke registrering og eierforhold selv. Ved en grov gjennomgang ser vi at det fremdeles er en god del båter i havnen som ikke er i henhold til vedtektenes krav om registrering på medlem. Vi henstiller derfor til dere om å rydde opp i dette snarest - så slipper vi å måtte ta tak i det overfor deg.
Les mer om registrering her.

Om det er lenge siden båten var registrert, om du ikke har de nødvendige papirer som kreves for omregistrering eller at forrige eier ikke har meldt avregistrering, er ikke toget gått av den grunn. Havnesjefen kan, om båten har vært i båtlaget i minst fem år, skrive en bekreftelse på eierskap som gjør at du likevel kan få registrert båten i ditt navn.

Ny kran

De fleste brikkene har nå falt på plass for anskaffelse av ny kran i havnen. Nytt fundament er beregnet og kvalitetssikret. Byggetegninger er produsert og priser innhentet. Arbeidet med fundamentet starter mest sannsynlig i september, og skal bygges til venstre for den gamle kranen. Deler av den nye kranen er allerede satt i produksjon, og den skal være ferdig når fundamentet er klart. Det vil si at om alt går som planlagt, har vi en 10-tonns kran på kaikanten allerede i år.
Det er også planlagt å bygge plattform over gapet mot der den lille kranen står. 
Kraning for vedlikehold vil ikke være mulig i anleggsperioden. 
25.06.2017 

Søppel er ditt ansvar!

Noen ganger gjennom sesongen har vi opplevd at det flyter med rekeskall og annet søppel over deler av havnen. Grunnen er som regel at noen legger en pose med søppel på toppen av en full kontainer slik at lokket ikke går helt nedpå. Ofte er søppelcontainerne ved siden av god plass i!  
Er kontaineren full - ta neste.
Er alle søppelkontainerne fulle - ta søppelet med deg hjem!
En liten åpning til søppelet ender med at fuglene drar søppelet ut over havnen.
Så - vær snill! Ikke legg søppelposen på toppen av en full søppelcontainer!

Vi opplever også innimellom at søppelkontainerne fylles opp av ting som ikke skal i kontainerne våre. Søppelkontainerne i havnen skal kun benyttes til restavfall fra bruk og vedlikehold av  båten. Hytteavfall skal ikke kastes i havnen.
 
Vi minner også om at det ikke er tillatt å kaste store kasser, materialer, elektriske apparater og utstyr samt gjenstander som møbler/innredning ol. i kontainerne. Likeledes store presenninger og gummibåter. Dette skal du selv levere på gjenbruksstasjon!

Les om bruk av søppelkontainerne i havnen her.

Husk at ingen er ansatt i havnen. Driften av havnen er basert på at alle bidrar. Det betyr at den som oppdager søppel i havnen - tar seg av søppelet. Så enkelt er det.

Strøm

Er du usikker på hvordan strømordningen i havnen virker? 
Alt om gjeldende strømordning kan du lese her.

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til dette har vi hjelp fra bla. en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss. Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt og medlemskap - som igjen har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.