Vinterfaktura

Vi har i dag 19.10. sendt ut vinterfaktura. Denne har forfall 29.10.
Om du ikke har fått vinterfakturaen - se etter i spam-mappen - eller ta umiddelbart kontakt med oss om du ikke har mottatt denne.

Fakturaen inneholder teksten "registrert landsatt". Dette er en  standardtekst som genereres fra datasystemet vårt når båten er i havnen om vinteren - enten båten er landsatt eller ligger i sjøen. Enn så lenge må vi finne oss i den noe misvisende teksten.

Opplag og opptak 2019/20

Felles opptak skjedde fredag 18.10. og lørdag 19.10. 
Samtlige båter som hadde meldt opptak på land kom opp - minus en båt. Tross i iherdig innsats ble det rett og slett ikke plass. Surt for den det gjaldt. Det står nå 68 båter på land når vi har lagt bak oss to intense opptaksdager og det er blitt litt for sent lørdag kveld.
Ellers forløp opptaket etter planen og uten uhell begge dager. Takk til alle som bidro.

Til dere som fremdeles er på sjøen:
Her finner dere havnekartet som viser totalbildet for opplagsstatus samt plassering av båter i havnen vinteren 2019/20.

Felles utsetting av båter våren 2020 skjer lørdag 25. april.

oppdatert 19.10.2019

Rød gummibåt i bakken! Vi etterlyser eier.

Å sette fra seg joller eller lignende i havnen for en periode, krever havnesjefens tillatelse, og skal - om det finnes en egnet plass- sikres godt. 
Vi har nå i mange måneder etterlyst eier av en rød gummibåt som er plassert i bakken - i nedkjørselen til havnen. Om ikke eier umiddelbart gir seg til kjenne, vil denne bli betraktet som eierløs og behandlet deretter.
 
Grunnen for at vi ikke vil ha gummibåter ol. i bakken er at vi ved sterk vind har erfart at disse blåser overende utover veien. Når dette skjer kan disse lett skade både biler og mennesker. Styret innskjerpet derfor at joller/gummibåter ol. ikke skal plasseres her.
De som står der nå skal mao også fjernes!

oppdatert 19.10.2019

Er noe av dette ditt?

I kroken bak miljøboden er det mulig å lagre opplagsutstyr. Men nå er det blitt et salig rot av mer eller mindre tilfeldig henslengt opplagstustyr. Båtbukker, rør til presenningsstativer, planker og annet materiell. Mye er umerket og utstyr som tydelig ikke har vært i bruk på noen år. Om du eier noe av dette må du ta vare på det selv, eller merke det tydelig slik at vi skjønner at det har en eier. Har du materiell her som du ikke bruker lenger - må du sørge for at det blir kastet eller tatt hånd om på annen måte.
Etter fellesopptaket skal vi rydde denne plassen, og alt som fremdeles står her og langs elven - umerket - anser vi som eierløst og blir håndtert deretter. Det vil si kastet.

Om noe er uklart - kontakt materialforvalter Rolf Andersen. 

Oppdatert 19.10.2019

Bruk vest!

Høst og vinter og betyr ofte våte, sleipe trebrygger og glatte flater på betongdekkene. Høst og vinter betyr også at det er færre folk i havnen som kan oppdage og hjelpe til om uhellet skulle være ute.
Vi oppfordrer derfor til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller boden og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Skal båten i vinteropplag - husk fortøyningene!

I ukene som kommer vil mange "forhale" båten til annet sted for vinteren. Men mange glemmer fortøyningene. De ligger igjen, ofte tilfeldig slengt innover bryggen eller i sjøen.
Fortøyninger bør i utgangspunktet fjernes fra bryggeplassen. Om du ikke fjerner dem, skal fortøyningene legges godt til siden og festes til utriggerne slik at de ikke faller ned i sjøen eller ligger innover bryggen. Bruk gjerne strips som holder de på plass gjennom vinteren. 

Fortøyninger som ikke fjernes fra bryggeplass som er merket som vinterbrygge for annen båt, er å oppfatte som aksept til at annen båt kan benytte disse.   

Forøvrig minner vi om at båter som ikke skal ligge i havnen om vinteren, må være ute av havnen senest 1. november. Dette må følges da bryggeplassen ofte skal benyttes av annen båt. 
Tildelt brygge for sommersesongen er som vanlig tilgjengelig igjen fra 1. april. 

Sjekk fortøyninger og fendre

Det er vinterstid at båten trenger den beste fortøyningen og optimal fendring.
Om du har fortøyninger som har vart en stund, har de muligens allerede fått så pass mye julig at de kanskje bør byttes ut før vinteren.
I tillegg kan skruen i sjaklene bli løse og skru seg ut. Å stramme etter sjakler og sikre dem med streng eller strips er en god ting.

Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot vinterens værmessige utfordringer uten skader. Dessuten er gode fortøyninger og fornuftig fendring et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du båtlagets krav til og råd om fortøyning.

Gratis registrering i småbåtregisteret ut 2019

Vi minner om at det er registreringsplikt for alle båter i Eidsvåg Båtlag. Nå har du muligheten til å gjøre det gratis.
Redningsselskapet skriver:
På de syv første månedene i 2019 ble 75 småbåter og kajakker funnet drivende langs norskekysten, viser tall fra Hovedredningssentralen. Kun fem av farkostene var merket, slik at det var mulig å finne fram til eieren og sjekke hvem som hadde vært om bord – og om det var behov for hjelp. 
Dette vil vi gjøre noe med.
Redningsselskapet tilbyr nå gratis registrering av båt, kano, kajakk med mer ut 2019

Her kan du registrere deg.

Her kan du lese om registreringsplikt i båtlaget

Vær vennlig å bruke skjemaene

I disse dager - som hver høst - er en del som av forskjellige årsaker sier opp medlemskapet/bryggeplassen. Mange av disse i en enkel e-post.
Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Miljøboden - ikke bensin!

Nok en gang opplever vi at noen heller bensin på spilloljefatet i miljøboden. Dette er ikke tillatt - og står veldig tydelig på plakaten inne i miljøboden.

For det første mangedobler vi faren for brann. For det andre koster dette oss skjorten!
Noen dråper bensin i spilloljen, så regnes alt innholdet som A-væske - og vi må betale det mangedoble for å få bli kvitt dette.
Bensin må man selv ta med til motak for farlig avfall på miljøstasjon.

Likeledes må vi minne om at det i batterikassen kun skal plasseres batterier og at det i fatet for dieselfiltre kun skal være filtre - ikke filler og plastposer!

Vaktliste høst 2019

Ny vaktliste (versjon 2. 2019) er publisert i dag 18.08.2019.
Du finner vaktlisten her.

Uønskede hendelser - tyveri og lignende

Denne sesongen har vi opplevd noen tilfeller av uønskede hendelser. Fra tyveri av båt, simpelt innbrudd og hærverk i flere båter - spesielt på A/B-bryggen. Forholdetne er anmeldt til Politiet og vi har ved disse hendelsene levert video og foto av gjeningsmenn til politiet.

Vi har så langt syntes at det er hyggelig at folk besøker havnen vår - tar seg en spasertur på bryggene og drømmer om egen båt. Men vi ønsker ikke at personer med uærlige hensikter skal få oppholde seg i havnen. Vi minner derfor om at samtlige medlemmer bør ha et våkent blikk til all aktivitet i havnen og har all rett til å bortvise personer som tydelig ikke hører hjemme i havnen. 

Styret vurderer nå diverse sikringstiltak utover det vi allerede har, og en innstilling vil etterhvert bli lagt frem for medlemmene.

Båtlaget sliter med dårlige betalere

Tendensen fra de siste år fortatte dessverre også denne sesongen. Mange betalte ikke sommerfakuraen i tide. Dette medfører svært mye ekstraarbeid for de tillitsvalgte. 
Gjentatte ganger har vi lagt ut melding på våre hjemmesider om at vi mangler innbetalinger - og om noen mot formodning ikke har mottatt sommerfakturaen - har vi bedt om at disse melder fra om dette til kasserer umiddelbart.
Noen av de som ikke har betalt er gjengangere i denne sammenheng.
Oppsigelse av medlemskap er derfor nå sendt til disse. 

Ny havnebåt

Vi har kjøpt ny havnebåt, en Vernøy 430. Den er nå fortøyd innerst på E-bryggen foran kranen.
Nøkkel til alle hengelås, samt nøkkel til dødmannsknapp, er plassert i en metallboks med kodelås - der de andre nøkkelboksene befinner seg - samme kode.
Hanvnebåten er tilgjengelig for båtlagets medlemmer for å feste fortøyninger til utriggere mm. i havnen. Årer finnes ombord i båten.

oppdatert 16.04.2019

Marin forsøpling angår oss alle

Vi båtfolk, vi som bruker sjøen, har et spesielt ansvar og interesse av å «seile» foran for en renere sjø og strand. Den offisielle Strandryddedagen fant sted lørdag 4. mai og var en del av Strandryddeuken 29.4- 5.5. Mange deltok her på forskjellige avtiviteter.

Men fremdeles er mye ugjort. Det er søppel nok å ta av, og vi har vel alle fått med oss stadig nye  skrekkhistorier med hvaler som er funnet full av plast! 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra. Om du plukker selv eller bidrar ved organiserte ryddeaksjoner er ikke avgjørende, men det viktigste er å være bevisst at vi som båtfolk ikke bidrar til marin forsøpling. Gjøre vårt for at vi kan få en renere strandsone.

Med andre ord, vær ditt ansvar bevisst. Rydd opp etter deg selv og ta gjerne en runde med søppelsekken sammen med familien når du er på tur.

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.