fra havnen.

Oppdatert vaktliste

Oppdatert vaktliste er publisert her i dag.

14.08.2018

Listegrunnlag for vinteropplag 2018/2019

Liste med grunnlagsdata for opplag vinteren 2018/2019 er nå publisert.
Endringer må meldes senest 1. september 2018.

Listen finner du her

Vi trenger kranførere

Båtlagets nye 12-tonns kran ble satt i drift like før sommeren, og kranen betjenes i dag av våre to erfarne faste kranførere. Båtlaget søker nå etter «aspiranter» som i første omgang kan tre inn som avløsere/vikarer og på sikt inngå i staben av kranførere.
Vi skal i høst gjennomføre opplæring i bruk av den nye kranen, heiseteknikk, samt forutsetninger for å sikre stabilitet av båt under kraning og på land. Vi ønsker at også de nye kranaspirantene deltar i denne opplæringen.

Har du lyst å bli kranfører – lyst til å bli en ressurs i kran- og opplagssammenheng i havnen, ønsker vi at du snarest tar kontakt med styret – gjerne i en e-post til post@eidsvag-batlag.no

For mer info - kontakt Jan Ove Brakstad - 97174008

10.08.2018

God båtsommer!

Nå kan vi trygt tillate oss påstanden at dette må være tidenes sommer for oss båtfolk. Båtværet så langt slått alle rekorder, og mange har allerede har fått brukt båtene sine mye – for mange antakelig like mye som de to siste sesongene til sammen. Det har vært svært stor aktivitet i havnen, og enkelte dager har det knapt vært en ledig parkeringsplass å oppdrive.

Med aktivitet blir det også søppel – også på sjøen. Vi oppfordrer på det sterkeste at alle tar sin del av ansvaret slik at plast og skitt havner i containerne og ikke på avveie.
«Plasthvalen» satt en støkk i oss alle og den påfølgende aktiviteten avdekket at vi ikke må ta rene uthavner for gitt.

Noen av dere er allerede klar for å legge ut på årets båt-sommertur, noen holder på med den siste planlegging. Om turen blir lang eller kort - ønsker vi dere alle en riktig flott og båtsommer  - uten plast i propellen.
Vi minner også om å melde fra om bryggeplasser som blir stående ledig i perioder, slik at vi kan vi tilby disse til andre gjestende båtfolk.

God sommer!

 

Fenomenal dugnad!

Takk til alle dere som deltok på dugnaden 23. mai. Fenomenal innsats.
Havnen ble omtrent forvandlet på noen kveldstimer. Gjerder på klubbhuset og murene langs bakken er nymalte, benkene likeså. Utriggere ble byttet (og byttet Kul), kranen ble utstyrt med nytt åk, og elven har knapt nok vært ryddet bedre noen gang. Men det er tydelig at det ble gjort godt arbeid i havnen tidligere også. Det gamle kranfundamentet strittet imot selv med massiv innsats og tungt verktøy. Her gjenstår en god økt før det er borte. 

Kvelden ble avsluttet med kaffe i klubbhuset. 
Godt jobbet!

24.5.18

For ordens skyld

For ordens skyld minner vi om at havnesjefen tildeler/disponerer samtlige båtplasser i havnen. Ingen medlemmer kan la andre låne/disponere båtplassen.

Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker meldes dette til havnesjefen (gjerne i en e-post), som da benytter båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

Salg av båt skal straks meldes til havnesjefen. 

Overgang til annen båt skal konfereres med/straks meldes til havnesjefen.
Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.

Ved oppsigelse eller bytte av bryggeplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker. Ved oppsigelse hefter du også for tildelte vakter som faller innenfor en måned fra oppsigelsesdato. 

Felles utsetting

Lørdag 21.4 er var det felles utsetting av båtene. Vi var i gang som planlagt 08.00 og samtlige motorbåter var sjøsatt kl. 12 (må vel være ny rekord), takket være flott innsats fra samtlige. Litt over klokken 16 var også alle seilbåtene også sjøsatt. Alt uten problemer eller uhell av noen art. Godt jobbet!  Rolf vartet som vanlig opp med Hot-Dog og drikke til samtlige og det smakte fortreffelig, men den hyggeligste overraskelsen stod likevel Ingunn (Hjortland) for - hun kom til havnen med et svært fat med nybakte boller. Fenomenalt!  

Status er en svært vellykket felles utsetting der også været spilte på lag med oss. Kanskje vi i år får en drømmesesong?
Det er lov å håpe.
Til dere som allerede i ettermiddag satt kursen utover Eidsvågbukten - kos dere på fjorden!
Til dere alle - takk for innsatsen og ha riktig god helg! Det er vel fortjent. 

21.04.2018

Avtale om kjøp av tomten er undertegnet!

Det er i dag en merkedag for Eidsvåg Båtlag!
Avtale om innløsning av det festede området ble i dag undertegnet. Det vil si at vi i prinsippet nå eier det området som vi benytter til havn i dag. Kun det formelle i forhold til myndigheter gjenstår. 

Det betyr også at Kalleklev AS overtar fra i dag av området som vi tidligere kalte "Bunkersbryggen".
Likeså overtar Kalleklev de fire nederste parkeringsplassene på øvre parkeringsplass.
Det vil si at ingen biler fra Eidsvåg Båtlag, eller gjester til båtlaget, kan benytte de fire nederste parkeringsplassene! Vi ber om at alle merker seg dette og kommuniserer det videre.
Endringen vil bli skiltet med det første, men vi forventer at dette blir respektert og overholdt fra dags dato.    

Det vil si at prosessen som startet høsten 2017 med påfølgende forhandlinger som har pågått like lenge nå er sluttført. Illustrasjonen viser innenfor den røde streken det området som Eidsvåg Båtlag nå løser inn. Området som er merket med blått er tilbakeført til bortfester som siden desember 2017 har vært Kalleklev AS. 

11.4.18

Har du de beste fortøyningene?

Vi er i starten av en ny båtsesong, og tar for gitt at de fleste i disse dager har tatt en kritisk sjekk og eventuelt fornyet dårlige fortøyninger. Gode fortøyninger og gode fendre en forutsetning for at både båt og bryggeanlegg skal stå imot det været som måtte komme uten skader.

Gode fortøyninger med dempere som er brukt riktig er et definitivt krav i båtlaget.

Her finner du krav til og råd om fortøyning.

Trebryggen er strødd

Trebryggene har en tendens til å bli veldig glatte når de er våte. Styret har vurdert forskjellige løsninger og prøvd kjemiske tiltak for å hindre dette. 

Nå skal vi, etter råd fra andre som har hatt tilsvarende utfordringer, strø trbryggene med grov blåsesand. Håpet er at denne skarpe sanden skal trakkes ned i tredekket og gi den ønskede friksjonen.

De første dagene etter at tredekket er strødd, vil muligheten for at man kan dra med seg sanden ombord i båten være tilstede. En tepperest eller en matte i båten kan derfor være en fordel for deg som ønsker å verne båten.

Nå har vår utmerkede materialforvalter vært ute og strødd. Det vil si at trebryggen fra kranen til A/B-bryggen nå er tatt. Strøing av ytterste del av E/F-bryggen vil bli foretatt så snart som det er utsikter til en regnfri periode og røde tall på termometeret. 

16.03.18 

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 i Eidsvåg Båtlag ble avholdt 20. februar. Det var relativt godt fremmøte, god stemning og engasjerte medlemmer.
Generalforsamlingen åpnet opp for vannscootere i havnen og besluttet innkjøp av tyngre opplagsmateriell i forbindelse med ny kran.
Noen vedteksendringer og tilføyelser ble vedtatt og det samme ble forslagene til økning av diverse honorarer. Gebyr for uteblivelse fra vakt ble satt til kr. 3000,-.
Størst oppmerksomhet fikk naturlig nok saken om innløsning av det festede området - altså havneområdet. Generalforsamlingen støttet opp om den fremforhandlete intensjonsavtalen om kjøp av festet område, og godkjente at båtlaget opptok et lån i denne forbindelse.
Årsmøtet var også enig i styrets forslag til handlingsplan for perioden 2018 -2022.
Valgresultatet ble som foreslått i valgkommiteens innstilling. Det vil si at den eneste forandringen i styret er at
nåværende havnesjef Jan Ove Brakstad gir seg. Påtroppende havnesjef er Svein Kjørsvik. Han overtar fom 6. mars.

20.02.18

Bruk skjemaene

Båtlaget har gode rutiner for å sikre at alt går rett for seg og at vi, de tillitsvalgte (styret) tar de rette grepene. Til hjelp har vi tatt i bruk en del skjema - som i mange tilfeller også forteller deg som medlem om hvordan du skal forholde deg.
 
Om noen f.eks. sier opp et medlemskap, skal dette meldes til vaktsjef - som må rette vaktlister og evt. skaffe erstatningsvakt, men skjemaet forteller f.eks. også at du som medlem hefter for nattevakter som faller innenfor en måned etter oppsigelsen er mottatt oss.
Skjemaet hjelper oss videre i avviklingsprosessen som har med avregistrering av båt, bryggeplass og medlemskap - som igjen også har med økonomi å gjøre. Alle publiserte havnelister må også forandres. Bomregisteret - tilgang til havnen via mobilen må endres. I tillegg kommer de manuelle arkivene.
Får vi inn et ferdig utfylt skjema - bidrar dette til å kvalitetssikre disse prosessene.

Derfor vil vi minne om at båtlagets rutiner skal følges ved innmelding, ved forandring av dine data eller ved bytte av båt - og som vi allerede har nevnt - ved oppsigelse eller overføring av medlemskap.

Her finner du de skjema vi bruker.  

 

Bruk vesten i vinter!

Vi oppfordrer til at alle som skal se til båten sin bærer flyteplagg eller vest.
Ta derfor vesten ut av båten eller kjelleren og legg den i bilen slik at du har den med deg.

På dager med vind/sjø eller ved frost/snø er det ikke tillatt å ferdes på bryggene uten vest eller flyteplagg!

Medlemsfordeler i KNBF

Vi minner om at du som fullverdig medlem i Eidsvåg Båtlag nyter du også godt av medlemskapet i KNBF. Du har en rekke medlemsfordeler. Som eksempel har medlemmer rett til inntil 1 times juridisk bistand knyttet til båten sin. Les mer om medlemsfordelene her.

Vi har fremdeles mange medlemskort liggende i klubbhuset som ikke er hentet. Medlemskortene gir deg rett på KNBF's rabatter og fremtidige rabatter/avtaler som båtlaget måtte inngå. Kan hentes på kontoret torsdager mellom 11 og 14.